Kommentar

Hodeløse corona-millioner til kulturbransjen

Musikere reagerer på Kurt Nilsens statlige corona-millioner. Selv reagerer jeg på støtteordningen som sådan.

I går ble det kjent at Kurt Nilsen mottar hele 13,2 millioner kroner for 26 konserter i statlige stimuleringsmidler; om lag 500 000 kroner, per konsert. 

Bergensbandet Great News er svært kritisk til utbetalingen fra den statlige stimuleringsordningen for kultursektoren, og kaller det «hodeløst», ifølge Bergens Tidene (1). Det er jeg helt enig i.

Etter min mening er det rimelig hodeløst å tilby en slik støtte i utgangspunktet. Den statlige stimuleringsordningen, administrert av Kulturrådet, har en total ramme på 500 millioner.

Bjørn Eidsvåg – som «bare» mottok 3 millioner i statlige stimuleringsmidler – er først og fremst imponert over saksbehandlingstiden (2). Tenk at det skal være så enkelt å få 3 millioner kroner fra staten. På samme tid er frykten stor for at kassen skal gå tom hos de små, etter at de store har fått så mye. 

I 2017 tok jeg i Minerva til orde for at all kultur burde overlates til markedet, at kultursubsidier burde avvikles og kulturdepartementet nedlegges (3). Argumentene er – pandemi til tross – like gyldige i dag:

  1. Når man bevilger penger til noen gir man disse forrang over andre som man anser som mindre gode. En høyst subjektiv vurdering. Slik sett har Bergensbandet Great News kanskje litt rett i at tildelingen til de «store og folkekjære» er urettferdig. 
  2. De fleste setter pris på en eller annen form for kultur, det så være å gå i opera eller på fotballkamp. Men, når enkelte billetter må subsidieres, nesten i sin helhet, for at prisen skal være overkommelig, er noe galt med bildet. 
  3. Når noen arenaer, eller, i dette tilfellet, artister, gis massive tilskudd fra det offentlige frarøver man individet å gjennom markedet fastsette arenaens reelle verdi.

Kultur bør overlates til markedet, og er det absolutt siste man bør bruke offentlige midler på – særlig under corona-pandemien. 

Mest lest

Arrangementer