Nyheter

Viktigst av alt er friheten

Unge Venstres leder Sondre Hansmark la i sin landsmøtetale vekt på viktigheten av frihet i sin landsmøtetale. Unge Venstre ønsker frihet for alle. Han understreket at 2020 var en spesiell situasjon der vi alle kjenner på hvordan det er å miste friheten.

– Vår innskrenkning av friheten i 2020 er tidsbegrenset og godt begrunnet

Andre mennesker er ikke like heldige ifølge Hansmark. Polen tar for eksempel fra kvinner retten til selvbestemt abort.

– Seire vinnes sjelden en gang for alltid. Må alltid kjempe for mer frihet og ikke si oss fornøyd med den vi har.

Sondre Hansmark

En grønn frihet

Unge Venstre er opptatt av klima noe lederen gjorde helt klart i sin tale.

– Viktigste skille ikke mellom høyre og venstre i politikken, men mellom de som klarer å kutte klimautslipp og de som ikke gjør det.

Unge Venstre fremstår som organisasjonen for dem som vil ha frihet, men som samtidig er svært bekymret for klimaendringer. Hansmark understreket at det hastet med å kutte i klimautspill og tok et oppgjør med elefanten i rommet.

– Oljeindustrien må som alle andre forholde seg til at vi ikke skal leve av fossil energi til evig tid.

Unge Venstre er også opptatt av friheten til kommende generasjoner. De skal skape en grønn og liberal bølge.

Friheten skal ikke stoppe ved landegrensene

– Vi tar ikke mot flyktninger fordi det lønner seg, men fordi de trenger hjelp.

Kunnskapsbasert ruspolitikk istedenfor rusmoralisme. Angriper Senterungdom. Ja til legalisering og regulering av narkotika.

Friheten skal ikke stoppe ved landegrensen. Vi tar ikke mot flyktninger fordi det lønner seg, men fordi de trenger hjelp. Angriper FrP.

Norge trenger reformer for å møte fremtiden. Venstresiden går baklengs inn i fremtiden.

Det finnes grenser for politikk. Det finnes problemer, men vi bør spørre oss om det alltid er staten som bør løse disse.

Senterpartiet hovedfienden

Det var tydelig at Senterpartiet er utpekt som en hovedfiende for Unge Venstre. Sondre Hansmark gjorde for eksempel Senterungdommen til hovedfiende da ha snakket om en liberal ruspolitikk. UV ønsker legalisering og regulering av alle stoffer.

Venstreungdommen er tydelige europeere som ønsker Norge inn i EU. Også i denne saken er Senterpartiet fienden. Det er lite håp for klimaet eller friheten hvis Senterpartiet får styringen over landet.

Også i debatten etter lederens tale var det mange stikk til Senterpartiet. Benedicte Bjørnås som er innstilt til ny 2. nestleder var for eksempel svært retorisk:

– Vi kan ikke stoppe kommunereformen fordi Trygve Slagsvold Vedum vil at kommunehuset skal ligge så nær nærmeste høyball som mulig.

En av de morsomste forsnakkelsene handlet også om Senterpartiet. I «Ete grønnsakene sine i fred», ble det ene ordet byttet ut med «kjønnssakene».

En salig blanding av saker

Det var en frisk generell politisk debatt der mer enn 40 delegater tok ordet for et generelt politisk innlegg. Siden det foregikk på Zoom, var det ikke vanlige replikker, men takhøyden var som alltid høy og det var flere med cannabis-skjorter son holdt innlegg. Det var imidlertid ikke mye snakk om narkotika underveis.

Vi opplevde imidlertid alt fra en engasjert tale om hekketid for fugler til en svært ung mann som ville ha entreprenørskap inn i skolen. En mente at tang og tare er en viktig ny industri. «Enzymer fra tang og tare får kuer til på prompe mindre.» En ung mann hadde gitt opp sitt elskede kjøtt av hensyn til klimaet og blitt vegetarianer.

Det var taler om personvern, bruken av pronomenet «hen» og en bærekraftig velferdsstat. John Stuart Mill ble som vanlig (slik jeg husker det fra min ungdom) nevnt i Unge Venstre og en taler oppfordret til «smart, men ikke blind, teknologioptimisme.»

For noen var valgfrihet i skolen viktig, mens en annen snakket om forpliktende forsvarssamarbeid i Europa. Generelt var det høyt nivå på de korte innleggene.

Unge Venstre har fått eksklusjonsparagraf

Sondre Hansmark hadde foreslått at Unge Venstre som den siste ungdomsorganisasjon skulle få en eksklusjonsparagraf. Han kunne ikke være konkret i begrunnelsen, men var tydelig på at det skulle være for å sikre unge kvinner i organisasjonen, ikke for å hindre politisk uenighet. Hans forslag ble vedtatt.

Det samme ble forslag om å redusere øvre aldersgrense fra 35 til 30 år.

Møtet skjer i sin helhet på Zoom og har så langt vært svært ryddig og velorganisert.

Mest lest

Arrangementer