Debatt

Fagforening mister grepet

I dag kan vi ønske Uber velkommen tilbake i Norge. På samme tid bør vi feire at fagforeninger stadig mister grepet til fordel for det frie marked. Denne gangen er det Norges Taxiforbunds tur.

Denne uken ble det kjent at drosjetjenesten Uber gjør comeback i Norge etter at det nye drosjeregelverket trådte i kraft i går – et regelverk som skulle ha trådt i kraft i juli, men som har blitt utsatt som følge av koronapandemien. 

Med fri etableringsrett vil flere lavprisaktører ha mulighet til å etablere seg i Norge, i en bransje med et sårt behov for konkurranse. Det vil få konsekvenser.

Uber-sjef i Norden Peter Löfstrand er glad for å være tilbake og lover innovasjon, mens Norges Taxiforbund, ved direktør Hanne Skåle Thowsen, er bekymret for den skumle dereguleringen. Realiteten er at løyvehavernes fagforening, sakte men sikkert, mister grepet. Det er bra.

Den nye drosjeregelverket fjerner behovsprøving av antall løyver per fylke, fjerner krav om at drosjer må være tilknyttet en drosjesentral og stiller færre krav til løyvehaver, men flere til sjåfør. Det er en betydelig liberalisering for en overregulert bransje. Samtidig betyr det at Norges Taxiforbund mister sin beskyttelse. 

Nå kan nemlig 10 000 drosjesjåfører kan få eget løyve over natten.

To av tre drosjesjåfører har nemlig ikke løyve per i dag, og er dermed ikke kvalifisert til medlemskap i Norges Taxiforbund. Dermed står forbundet overfor et valg: enten kan de omfavne den nye virkeligheten, firedoble sitt medlemstall og bli en representant for en samlet yrkesgruppe. Eller så kan de kjempe imot nyetableringer og innovasjon, som essensielt betyr å grave sin egen grav. 

Dersom Norges Taxiforbund ikke lenger beskytter sitt kartell, har de kanskje ikke lenger en reell funksjon. De fleste av oss er nemlig tjent med en næring uten fagforeninger som legger begrensninger. Forhåpentligvis vil flere andre bransjer følge etter, etter hvert som fagforeninger svekkes til fordel for det frie marked. 

Fredrik Juel Hagen
Liberalist og BI-ingeniør

Theodor Barndon Helland
Liberalist og statsviter

Mest lest

Arrangementer