Kommentar

Poststemmer er valgfusk?

En amerikansk president nekter å akseptere et valgnederlag. Den eneste muligheten for et nederlag er at noen har jukset. Slik fremstår det lett.

Likefullt er det mange som støtter Trump. Hva er det de ser i ham? Én faktor kan være at han snakker «rett fra levra» og ikke «pakker ting inn i bomull». Utsiktene til at man skal «tilbake til» en politisk virkelighet der man så lett slipper unna med ting ved nettopp å pakke dem inn i bomull, er nok noe mange ikke ser frem til.

Og nå er vi altså igang med en krangel om hvem som er valgets egentlige vinner. Hørt det før? Kan det ha noe med Russland å gjøre?

Når den sittende presidenten påstår at seier til Biden må være svindel, er det selvsagt foruroliggende. Selvfølgelig har den sittende presidenten som presidentkandidat rett til å få undersøkt om valgfusk har funnet sted dersom det er mistanke om dette. Det er ingenting som tilsier at en sittende president uansett uforbeholdent skal akseptere et valgresultat – uavhengig av eventuelt fusk.

Vote Ballot Box - Free image on Pixabay
Foto: Pixabay

Problemet er at Trump er svært bastant. Det er liksom et etablert faktum at Biden ser ut til å vinne utelukkende på grunn av ulovlige stemmer. Det er slik man kan forvente av den mannen. Det er imidlertid ikke uproblematisk. For å si det forsiktig.

Men bryr vi oss litt for mye om det?

Det er ganske arrogant å mene at det er bare ved valgfusk og/eller ulik behandling av sidene i valgkampen fra sosiale mediers side egen kandidat kunne tape. Men ligner det ikke litt på påstander om at Trump var illegitim fordi det var russisk påvirkning som sørget for valgseier til Trump?

Allikevel er det forståelig at mange blir mistenksomme når poststemmer i så stor grad er til støtte for den ene siden. Ja, poststemmer har vært brukt før, men ikke i så stor grad som i denne spesielle situasjonen.

Det er en plausibel forklaring at Trumps tilhengere er blitt advart mot poststemming. At det er en generell mistenksomhet rettet mot stemmegivning som er foretatt uten at man har kunnet kontrollere på samme måte at det er rette vedkommende som har avgitt den, er samtidig forståelig.

Avgivelse av stemme per post er lovlig. Det går rykter om antedatering av dem, men at noen f.eks. sier at det har vært bruk av antedatering, betyr ikke nødvendigvis at det har funnet sted.

Har det vært dokumenterbart fusk av et slikt omfang at det gjør noe utslag, bør det selvsagt rettes opp. Hvis systemet er åpent for utstrakt ikke-sporbar fusk, og dermed for tvil hos mange, er det ikke bra for systemets legitimitet.

Vil Trump når det kommer til stykket nekte å forlate Det hvite hus? Det blir spekulasjon.

Det ser svært tydelig ut som det blir et presidentskifte 20. januar. Hvis det er tvil hos mange om at det var legitime stemmer som førte til skiftet, vil det være et problem for legitimiteten. Donald Trump kan bidra til å øke oppslutningen om synet at valget er illegitimt, men mistanken om at alt ikke er helt som det skal i valgprosessen, var der også før Trump.

Dette bør man bekymre seg for, ikke bare for hvordan sittende president håndterer telleprosessen.

Mest lest

Arrangementer