Nyheter

Dette forslaget burde FrP tatt med til forhandlingsbordet

Et representantforslag fra FrP på Stortinget om å oppheve enerettsmodellen på pengespill blir blir trolig nedstemt. Dette forslaget burde FrP tatt med til forhandlingsbordet, og stått hardt på kravene overfor regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF.

Stortingsrepresentantene Himanshu Gulati, Silje Hjemdal, Erlend Wiborg og Roy Steffensen, alle fra Fremskrittspartiet, vil at Stortinget skal be regjeringen snarest komme tilbake til Stortinget med et forslag om å oppheve spillmonopolet og innføre en lisensordning som sørger for like konkurransevilkår for norske og internasjonale spillselskap.

Forslaget medfører, dersom det får tilslutning i Stortinget, at norske myndigheter kan regulere det meste av spillmarkedet. Det er det de kommersielle bookmakerne i det uregulerte nasjonale markedet ber om. Det er i tråd med politikken vedtatt i andre land, blant annet Sverige og Danmark.

Forslaget fra FrP-representantene blir trolig nedstemt. Stortingsflertallet støtter enerettsmodellen på grunn av spillemidlene fra Norsk Tipping, altså overskuddet i selskapet staten eier. I Arbeiderpartiets programkomité og førsteutkastet til nytt partiprogram for neste valgperiode, har programkomiteen vedtatt følgende som er sendt ut på høring i partiorganisasjonen:

– Bevare og beskytte Norsk Tippings enerett, og sikre at overskudd fra Norsk Tipping til idretts-, kultur- og frivillighetsformål ikke går til kommersiell virksomhet.

Representantforslaget fra FrP på Stortinget:

1.Stortinget ber regjeringen snarest komme tilbake til Stortinget med et forslag om å oppheve spillmonopolet og innføre en lisensordning som sørger for like konkurransevilkår for norske og internasjonale spillselskap

2. Stortinget ber regjeringen snarest komme tilbake til Stortinget med et forslag om å endre markedsføringsloven slik at alle spillselskaper med lisens lovlig kan reklamere for produktene sine.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer