Nyheter

Walter Williams, økonom og frihetsforkjemper, er gått bort

Den liberalistiske økonomen Walter Edward Williams døde onsdag. Han står igjen som en av de mest produktive og innflytelsesrike liberalistene de siste tiårene.

Williams var ikke bare en av de viktigste forsvarerne for kapitalisme i den amerikanske offentligheten. Han hadde også en sterk og vedvarende tiltro til den amerikanske drømmen, og han brukte ofte seg selv – en svart mann, vokst opp i fattigdom uten en far i Philadelphia – som et eksempel på den sosiale mobiliteten i USA.

Williams var spesielt opptatt av mulighetene til de fattige, og han brukte karrieren som økonomiprofessor til å avdekke økonomiske myter. Han demonstrerte hvordan minstelønnsordninger rammer menneskene man forsøker å hjelpe ved å holde de utenfor arbeidslivet, og hvordan profesjonslisenser forhindrer konkurranse og sosial mobilitet. En rekke slike myter var tema i boken hans «The State Against Blacks”, fra 1982, krydret med spissformuleringer som «the welfare state has done to black Americans what slavery couldn’t do”.

Ifølge Williams er det ikke rasisme og diskriminering, men dårlige offentlige institusjoner og lover, som er hovedgrunnen til at svarte ikke har redusert det sosioøkonomiske gapet til hvite. Han var politisk engasjert hele sin karriere, og han fastholdt at det var en historisk tabbe at den svarte befolkningen i overveldende grad støtter demokratene – et parti han mente har hindret deres økonomiske fremgang, bidratt til å splitte kjernefamilien og gjort svært mange afro-amerikanere avhengig av staten.

Williams underviste i økonomi ved George Mason University, og var sentral i å gjøre institusjonens økonomifakultet til et frimarkedsorientert fyrtårn. Han forfattet over 150 vitenskapelige publikasjoner og ti bøker, i tillegg til å skrive tusenvis av artikler. Etter 50 år i offentligheten er det nå slutt. Han ble 84 år.

I konservative og liberalistiske kretser har det blitt et velkjent utsagn at Williams’ studenter lærte mer om frimarkedsøkonomi før klokken 9.00 enn det andre studenter lærte på et helt semester. Selv gikk han fra å være en radikal sosialist til å bli en radikal forkjemper for laissez-faire kapitalisme. Kunnskapen han etterlater seg er tilgjengelig for alle som vil utfordre sine egne myter.  

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer