Debatt

Menneskets skaperkraft

Ingenting er så unikt som mennesket. Vi har gjort ting man tidligere bare kunne beskrevet som undre. Et fantastisk vesen med en velutviklet evne til kommunikasjon, samarbeid, læring og utvikling. Med et godt utviklet sanseapparat for å kunne se, føle, høre, og i det hele tatt oppleve.

Ja, vi er unike. På godt og vondt. Egenskapene vi besitter blomstrer med en fri mulighet til selvutfoldelse. Hvis en kunster slipper fantasien og skaperevnen løs, får vi kjente skatter som Gustav Vigelands Park, Skrik eller Mona lisa. Om en ingeniør får frie tøyler, skapes det oljeplattformer, kjernekraftverk og flymaskiner. Verden er full av utrolige mennesker og ideer som er med på på å ta oss videre i utviklingen, som vil blir husket mange år frem i historien.

Vigelandsparken. Foto: Vladimir Mucibabic / Shutterstock.com

Problemer dukker derimot opp når våre naturlig ønske til å utføre, skape, produsere eller oppdage blir holdt igjen. Dette kommer av andre menneskers ønske om å begrense, regulere eller styre holdninger eller oppførsel, som igjen bremser eller stopper individets evne til å utføre nye undre. De det gjelder er, som du sikkert vet, politikere gjennom velgere, eller andre mennesker i maktposisjoner.

Som mange sikkert forstår, så kommer mennesket best ut av å ha mest selvbestemmelse i sitt eget liv. Både personlig og samfunnsnyttig. Det er heller ikke slik at kravet til selvbestemmelse skal ligge i ens evne til å gjøre godt for seg eller andre. Noen valg vil kanskje ikke ha noen betydning i det hele tatt, mens andre kan rett og slett være negative. Vi mener av prinsipp at uansett hva dine valg fører til, så skal du ha rett til å selv ta dem, så lenge det ikke går ut over andre mennesker ellers deres eiendom.

Vi er ansvarlige. Vi kan tenke selv, og vi kan konsekvensanalysere. Vi kan skille godt fra ondt, og vi tar dette med i de valgene vi gjør. Vi gjør også feil, men det er helt greit! Å feile er en del av det å være menneske. Å feile er noe vi tar lærdom av og som gjør oss bedre. De mest suksessfulle menneskene i verden har sannsynligvis feilet mer enn de har lykkes, men de brukte erfaringen fornuftig. Dette lot seg gjøre fordi deres streben etter lykke eller personlige måloppnåelser ikke ble hindret av andre enn dem selv.

Mennesker kan utrette utrolige ting så lenge man lar dem være i fred. Det bør ikke være nødvendig å ha en søknadsplikt for å bytte fasade på eget hjem. Det bør ikke være nødvendig å nekte folk å selge varer fordi noen vil tvinge deg til å “hvile” en dag. Det bør ikke være nødvendig å straffe mennesker for å bruke rusmidler til sitt eget velbefinnende.

Det er ditt liv. Hva du velger å gjøre med det er opp til deg. Ingen vet bedre enn deg hva dine interesser, prioriteringer eller ønsker er. Spesielt ikke en byråkrat som ikke kjenner deg og dine individuelle ønsker og forutsetninger.

Så lenge mennesker eksisterer så vil det alltid finnes andre som overpøver individets rett til å bestemme over seg selv. Vi liberalister står støtt i kampen for selvråderett i eget liv – både når det gjelder kropp, økonomi og virke. For det er ditt liv og ditt valg.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer