Debatt

Har bitcoin en reell verdi?

Hva er egentlig «verdi», og hvor kommer den så fra? Uten en bevissthet så har ingen ting verdi. To stener setter ikke pris på den andre eller vurderer hverandres verdi. Så langt vi kan fastslå så finnes det ingen bevissthet uten noe vi gjenkjenner som liv. I den grad noe har verdi så er den verdien tilegnet noe av en bevissthet, fordi den opprettholder, forbedrer eller fremmer verdifastsetteren sitt liv på en eller annen måte. Enten det skjer umiddelbart eller kan skje på lengre sikt.

Foto av Roger Brown fra Pexels

Verdivurdering er både situasjonsbestemt og individuell. Et glass vann er verdt ned mot null her jeg sitter og skriver. Hvis jeg var i ferd med å dø av tørst i en ørken, så ville jeg byttet vekk alt gullet i verden mot det samme glasset med vann, for å kunne leve videre. Eller alle bitcoins i verden for den sakens skyld.

Om det man vurderer har fysisk eller digital fremtoning påvirker ikke muligheten for å verdsette det. Hvis individets vurdering er at noe gir verdi, for dets videreføring eller forbedring av livet, så har det som vurderes verdi, uansett form. Luft har åpenbart verdi, noe som blir spesielt merkbart når du befinner deg i et vakuum.

Illustrasjon av Tumisu fra Pixabay

Den sentrale oppfinnelsen / teknologien i det som omtales som «bitcoin», eller mer generelt kryptvaluta, er blokk-kjeden (blockchain). Det finnes mange artikler som tar for seg hva den teknologien tilfører av muligheter, så jeg går ikke inn på det her. Det som er sentralt er at min vurdering tilsier at den kan tilføre mitt liv positive muligheter og effektivisering som ikke fantes før. Jeg vurderer at teknologien har verdi for både mitt eget og andre som jeg bryr meg om sine liv. Den er, av den grunnen alene, ikke verdiløs. Å hevde at bitcoin mangler reell verdi anser jeg som uttrykk for lavt kunnskapsnivå, eller for en bevisst agenda.

Enhver verdivurdering kan endres av en ny situasjon. Verdien av gull kan bli null hvis en haug asteroider bestående av gull skulle dette ned på jorden. Verdien av bitcoin kan gå til null hvis noen finner en måte å jukse med systemet på, eller ved ny teknologisk utvikling som frembringer et bedre system som gir de samme mulighetene, med enda flere fordeler. Verdien av vann og luft kan gå til null ved gjennom at menneskets liv videreutvikles til noe mindre fysisk enn den eksistensen vi kjenner nå (et virtuelt digitalt liv?). Sannsynlighetsvurdering av om eller hvor fort noe av dette kan skje vil også påvirke en verdivurdering. Vurdering av om myndigheter eller noen andre vil bruke tvang og vold fra å hindre bruk av den er også relevant.

Luft, vann, gull og bitcoin har alle verdi. At ett levende og bevisst vesen vurderer noe som verdifullt er alene nok for å fastslå at det har verdi. Verdifastsettelsen er knyttet til ens eget liv, enten slik det er akkurat nå eller slik man vurderer eller håper at situasjonen kan bli i fremtiden. Hva verdien på noe er i forhold til andre verdier, bytteverdien, er avhengig av individuell nyttevurdering og situasjoner nå og fremover slik de oppfattes av hver av de som vurderer om gjennomføring av byttet er nyttig for dem.

Foto av Lisa Fotios fra Pexels

Mest lest

Arrangementer