Kommentar

Mannsgrisen mot moralistene

Ofte er det ikke de mest sympatiske menneskene som avvikler autoritær kontroll over individene. I går døde «Porno-Hagen».

Pornografi har vært forbudt i Norge. Det er slikt som skjer når konservative kristne og formynderske sosialister styrer lovene sammen. Seksualundervisningen i gamle dager var heller ikke særlig liberal. Sex var syndig og noe som helst skulle skje innenfor ekteskapet. Hendene over dyna.

Det sier seg nesten selv at det ikke er mors beste barn som vil utfordre dette systemet. Leif Hagen, mer kjent som Porno-Hagen, var den som mer enn noen andre tok et oppgjør med den gammeldagse puritanismen.

I 1976 utgav Porno-Hagen først utgave av Aktuell Rapport. Nakne damer og krim. Bladet solgte i 100 000 eksemplarer. Det var penger i dette, og Hagen tjente svært gode penger på sin virksomhet. Han anslo selv å ha tjent en til to milliarder på salg av pornografi.

Ingenting var tildekket i Hagens blader.

Han ble flere ganger arrestert. Butikkene ble raidet og tømt av politiet. Han ble i 1987 fradømt rett til å drive forretningsvirksomhet i Norge i 10 år. Han startet da opp i Sverige og Danmark. Et interessant poeng her er hvordan markedskreftene, i dette tilfellet representert gjennom folks kåthet, kan bidra til å bryte ned moralske tabuer. Penger gir mulighet til å stå opp mot forbud og moralisme, selv når politiet og rettsvesenet trår til med alt de har.

Hagen var det fremste hatobjektet for Kvinnefronten som var sterkt knyttet til AKP m-l. Aktivistene demonstrerte og tente pornobål. Disse samarbeidet også godt med kristne aktører mot porno. Etter hvert begynte selv Kvinnefronten å anerkjenne at ikke all porno var galt, for eksempel kunne bladet Cupido aksepteres. Dette førte til at de mest ytterliggående aktivistene brøt ut og dannet Kvinnegruppa Ottar.

Porno-Hagen drev derimot ikke med «akseptabel og intellektuell» porno. Han drev med hardporno. Det vil si porno som viser seksualakter direkte og utilslørt. Han solgte blader. Film. Sexleketøy. Han gav folk sex og porno uten moralisme.

Gjennom sine blader bidro ikke Hagen bare til å nedkjempe forbudet mot porno. Han var også svært delaktig i kampen mot undertrykkelse av seksuelle minoriteter. Ikke gjennom flotte ord, men gjennom praktiske handlinger. Et eksempel er illustrerende for hans bidrag i kampen for et mer tolerant og inkluderende samfunn.

I dag er Rødt homoliberale. På 70-tallet mente deres forløper AKP m-l at homofili var noe som var skapt av kapitalismen og ville forsvinne i det klasseløse samfunnet. Homsesex var virkelig tabu. Det var Hagens blader som først trykket annonser for sex med noen av samme kjønn. Det var kanskje ikke det mest elegante bidraget for å anerkjenne homofile, men det viste en toleranse som de med høy moral ikke hadde.

Porno-Hagen var ingen idealist. Han ville tjene penger. Han var imidlertid liberal og ikke redd for å utfordre det bestående samfunnet. Han spilte en viktig rolle i kampen mot formynderi og samfunnets makt over menneskers kåthet. Det gjør ham på mange måter mer sympatisk enn mennesker med høy moral.

Denne sanger forteller mye om den høye moral på slutten av 1960-tallet.

Mest lest

Arrangementer