Kommentar

En liberal oppsummering av 2020

Store deler av året 2020 har gått bort i pandemi-bekjempelse, men også krangling om nevnte bekjempelse. Hvor står så de liberale holdninger og rettigheter etter dette året?

Jeg er en erke-liberal type, en libertarianer. En som holder alle personlige friheter så høyt, at det vanskelig kan godtas begrensinger av enkeltindividets frihet. En som er så opptatt av frihet at jeg mener ethvert født individ på denne kloden fritt skal kunne bevege seg uavhengig av landegrenser. Eller sagt på en annen måte, slik at flere av dere forstår meg i klartekst; jeg er for fri innvandring. Ethvert menneske er født fri, fri til å bevege seg der han, hun eller hen måtte ønske. De grensene vi har skapt i dag er en moderne oppfinnelse, og passet ble innført nærmest i moderne tid. Så, da skjønner dere at jeg er et ekstremt liberalt menneske.

Det er ingen tvil om at selvstendighet og frihet har stått under et ekstremt press dette året, slik jeg ser det.

Regjeringen har gjort klønete tiltak, som f.eks å nekte folk å reise til hyttene sine. Jeg forstår utgangspunktet som et medisinsk våpen mot smittespredning. Hastevedtak har derimot ikke mye godt ved seg. Jeg bor i Sandefjord, Vestfold, og mange hytteturister her hadde havnet på samme sykehus om de var i sitt eget hjem eller på hytta i påsken. Slike nyanser kunne regjeringen fint ha tenkt på da de innførte hytteforbudet.

Det er dog viktig å huske på at makt ikke er en enkel øvelse, det vil alltid være kritikere fra flere hold uavhengig av hva du gjør med makten. Det er særdeles vanskelig å blidgjøre alle. Viktigst er nok det å huske når du selv ikke sitter på makten.

Jeg tror helt oppriktig at Erna Solberg og «The-not-so-fab-four» ved makten har handlet i god tro hele veien. De har styrt med veldig lite liberale holdninger, det må det riktignok sies, men situasjonen på vårparten var så kaotisk at en del av beslutningene må vi bare tilgi, for de viste ikke bedre.

Det at man videre velger å opprettholde elendige beslutninger igjen, det er absolutt ikke bra. Når kriminelle bander utnytter krisepakkene, skjønner vi at de samme krisepakkene ikke var riktig vei å gå. Andre liberale løsninger hadde fungert strålende her. For eksempel ville det fungert bedre med amnestier og fullstendige skattekutt i kortere eller lengre perioder, for hele næringslivet. I tillegg til at kriminelle bander ikke hadde kunnet utnytte dette.

Som et ekstremt liberalt menneske, har ikke jeg problem med å legge liberalismen til sides for kortere perioder. I sommerferien tabbet regjeringen seg fullstendig ut. Alle disse strenge tiltakene vi har vært gjennom hele året har jo faktisk vært for å bekjempe pandemien. Når fellesferien så kom, feiget regjeringen helt ut. De ba innstendig folk om å ikke reise til ulike fargekoder på kartet…

Fra juni til august skulle rett og slett Norges grenser ikke vært åpne. De skulle vært fullstendig nedstengt for alt bortsett fra kritiske varer over grensene. Nei, dette er selvsagt ikke en liberal holdning, men å sitte med makten betyr å styre etter beste evne for befolkningen. Hadde sommerferien for nordmenn i år handlet om å besiktige norske fjell og fjorder, ja da hadde vi nok hatt minimalt med smitte å forholde oss til nå rundt juletider.

Dette er kanskje skremmende toner å høre for andre liberalister, som av prinsipp forsvarer sine liberale prinsipper uavhengig av tid, sted og ikke minst situasjon. Der er ikke jeg. Jeg mener det også er liberalisters oppgave å bidra i dugnaden, selv på områder vi er uenige med de styrende makter. Vi er en del av samfunnet vi og, og har likeledes ansvar som andre ismer har det.

Er dette et forsvarsdokument for regjeringen? Absolutt ikke. De har definitivt gjort mye galt under pandemien, som f.eks å gi mange bedrifter arbeidsnekt, uten å støtte godt nok opp under den samme perioden. Dersom regjeringen nekter bedrifter å holde åpent skulle de selvsagt ha kompensert mer enn rikelig for de bedriftene som måtte stenge, kanskje til og med ha dekket lønningene til de ansatte i bedriften.

Står enkeltindividets frihet under press i Norge? Ja, uten tvil. Betyr det en krise for enkeltindividets frihet? Tja, det kommer an på utviklingen videre. Vi kan ikke se regjeringen og myndighetenes handlinger dette året kun med politiske briller. Vi står i en moderne krig, mot et virus som ikke bryr seg om dine politiske holdninger.

Så snart viruset er under kontroll, er jeg den første til å melde meg til politisk debatt igjen. Nå handler det om samhold og felles dugnad, enten regjeringen hadde vært styrt av Erna, Jonas eller Trygve!

Jeg klarer likevel fortsatt kalle meg en liberalist selv om jeg under en ekstrem periode, i livet, må gi slipp på en og annen frihet, til felles gode for samfunnet. Vi er én ja, men samtidig en del av et større fellesskap.

Mest lest

Arrangementer