Kommentar

Uakseptabelt fra Stavanger kommune

Måten kommunen behandler somalierne gir farlige assosiasjoner til uthenging av etniske grupper. Det er NRK som skriver om saken med overskriften Somaliere føler seg stigmatisert av kommunen.

Det er ikke akseptabelt å sende ut en kommunal henvendelse til ansatte med kun en nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det er en måte å sette folkegrupper opp mot hverandre på som er svært ødeleggende. Skiens ordfører Hedda Foss Five har også uttalt seg på en måte som somaliere reagerer på.

Abdirahman Omar Moallim fra Unge minoriteter sier følgende til NRK:

– Somaliere møter allerede mange fordommer, og gjorde dette lenge før pandemien traff oss, sier han.

Abdirahman Omar Moallim

Blant folk som ikke liker innvandrere har somaliere lenge vært et yndet objekt for kritikk. Det gjør det å sende ut meldinger til somaliere enda verre. Det er på tide å ta avstand fra hetsen mot denne gruppen, og heller ha en positiv innfallsvinkel. Jeg har selv jobbet med flere somaliere og har bare gode erfaringer med det. Det var for øvrig ingen overraskelse for meg. Jeg har aldri hatt noe mot noen på grunn av landet de kommer fra.

Det er en lange historiske røtter for at man legger skylden på minoriteter ved epidemier og sykdom. De er jo et lett mål. Under svartedauen var det for eksempel jødene som ble forfulgt. Man tar den minoriteten som står lageligst til for hogg.

I et liberalt samfunn, behandler man alle individer likt, uavhengig av etnisk bakgrunn. Det er et grunnleggende prinsipp. For en stor arbeidsgiver som Stavanger kommune blir det ekstra avslørende når de gjør slikt. Det viser enten holdninger som ikke hører hjemme i et moderne flerkulturelt samfunn eller at de mangler forståelse for grunnleggende individuelle rettigheter.

Jeg håper at alle somaliere og folk fra andre grupper slipper slike henvendelser i fremtiden.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer