Kommentar

Hvem skal ta regningen?

Regjeringen innfører stadig nye tiltak for å få bukt med koronaproblemet. Dette er kostbart spesielt for næringslivet og ansatte i privat sektor. Samtidig ser vi at det i svært liten grad har betydning for offentlig sektor og ansatte i det offentlige.

Staten svømmer over at oljepenger og skatteinntekter. Jobber i offentlig sektor er svært trygge. Dette bør få konsekvenser for hvem som skal ta regningen for de tiltakene som innføres.

Når staten forbyr for eksempel utesteder å holde åpent, selge varer slik som alkohol og regulerer for eksempel hvor mange kunder som man får ha samtidig, har det negative økonomiske konsekvenser for det private næringsliv.

Dette er ingen lek. Livsverk går konkurs. Mennesker mister jobben. Når statens politikk fører til slike konsekvenser, bør også det offentlige ta i hvert fall sin del av regningen.

Den typiske løsningen er å bevilge penger til all verdens private grupper. Man søker om tiltak og noen får og noen får ikke. Det er ikke nøytralt og det er ikke effektivt. Det er på tide å tenke annerledes. Vi trenger mindre stat og mer privat.

Staten bør ikke bevilge en krone til privat næringsliv. Det bør derimot gis kraftige skattelettelser til alle. Merverdiavgiften bør midlertidig fjernes på restauranter. For å ta noen eksempler.

Regningen bør tas fra det offentlige som bør kutte i utgiftene. Siden ansatte i offentlig sektor har incentiver for å ønske tiltak, siden andre tar kostnadene, bør disse incentivene endres. Ansatte i offentlig sektor bør derfor få reduksjon i lønn. Likeledes bør overføringene til politiske partier kuttes.

Dette vil tvinge de som ønsker tiltak, til å ta sin del av regningen.

Mest lest

Arrangementer