Kommentar

Liberalisme er det beste alternativet – også i møte med korona

Markedet løser pandemier like godt som alle andre problemer.

Mange liberalister har tilsynelatende lav selvtillit i diskusjoner om korona, krise og kapitalisme. Det har de ingen grunn til. Liberalistiske prinsipper er like gode i møte med krise – til og med i møte med korona. 

Selv om staten og det offentlige udiskutabelt har spilt en vesentlig rolle når kriser har rammet, er det heller ikke til å komme bort fra at det samme gjelder det private marked. 

Som Aftenpostens politiske redaktør, Ketil B. Alstadheim påpeker: «2020 har vist at fungerende markeder er god beredskap.»(1) Kunne en stat alene produsert tilstrekkelig antall munnbind eller vaksiner på samme tid? Neppe. 

Det er nettopp på grunn av den enorme lønnsomheten at vi har bygget opp en kapasitet på rekordtid. Kapitalismen er undervurdert som beredskap, nettopp fordi den er så omstillingsdyktig.

Det kan dessuten argumenteres for at velfungerende kapitalisme er en avgjørende forberedelse. Hadde det ikke vært for kapitalisme ville ikke staten ha hatt noen penger å dele ut i krisepakker. Det er ikke noe mindre gyldig bare fordi vi er midt i en krise akkurat nå. Det er også kapitalisme som skal løfte oss opp igjen, når krisen en dag er over. 

Brød må som kjent bakes før det kan skjæres i skiver og fordeles, og vi har tross alt bakt brød lenge. Derfor kan sosialdemokratiske stater nå gi tilbake smuler til dem som i utganspunktet bakte brødet. 

På samme tid virker det som om både arbeidsgivere og arbeidstakere skammer seg over å motta overføringer fra det offentlige. 

Jeg tror neppe de hadde følt det slik dersom de hadde betalt inn tilsvarende beløp i privat forsikringspremie som de har betalt i skatter og avgifter. Dessuten ville forsikringspremien trolig ha vært billigere – men det kan være en annen sak. 

Av denne grunn bør private selskaper og privatpersoner som har mottatt krisestøtte holde hodet høyt hevet. De har tross alt betalt forsikringspremie i form av skatter og avgifter lenge.

Nok en gang er det ettertrykkelig bevist at fri kapitalisme, internasjonal handel og liberalisme er uovertruffent som politisk system.

Mest lest

Arrangementer