Magasin

Minipartibarometer januar 2021

(PS! Du finner alltid de siste minipartibarometrene her)

Respons Analyse tar seg det minimale bryet det er å nevne mottatte svar også for de minste partiene. Det setter vi stor pris på, selv om resultatene med få svar fra små utvalg gjør tallene høyst usikre for de minste. Liberaleren forsøker derfor å systematisere disse tallene noe, og trekke ut det lille som går an av trender og nivåer. Vårt fokus er som alltid på de små partiene.

Stortingspartiene

Vi nevner likevel kort hvordan det ser ut for de store partiene først: gode nivåer for Høyre og Senterpartiet, svakt for Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet. Godt for SV, tendens til svekkelse for Miljøpartiet. På det jevne for de minste for øvrig. Både Rødt, MDG, V og Krf (godt) under sperregrensen.

Arbeiderpartiet trender ned, Høyre holder stand. Kanskje Støre får bli utenriksminister i Vedums regjering?

Småpartiene

Som nevnt mange ganger før, er tall for de minste partiene svært ustabile. Med få respondenter totalt blir det veldig få svar når oppslutningen tilsier et par svar per tusen. Noen måneder er det null, andre måneder fem. Dermed hopper trendlinjer og grafer i alle retninger, og det er lite å hente ut av trendlinjer.

Tabellen viser partier med registrert oppslutning siste 12 mnd

Det er verdt å merke seg at både Sentrum og Industri- og næringspartiet har falt helt ut av statistikken de siste månedene, tross en lovende start sist høst. Folkeaksjonen mot bompenger som var himmelhøyt over de øvrige ved forrige valg, har nå etablert seg sammen med de andre småpartiene, med ujevn men tydelig oppslutning. Det kan tyde på at det både er vanskelig å komme i gang med nye partier, og sårbart å oppfattes som et ensaks-parti. Liberalistene noterer seg for beste måned noensinne hos Respons Analyse, men slike tall skal naturligvis tas med en stor klype salt. Mer relevant er nok tolvmånederssnittet mot slutten av artikkelen.

Forrige minipartibarometer innførte vi en aggregert oppslutning der vi ser på totalt antall respondenter for hvert miniparti over lang tid, opp mot ca-summen av respondentene i alle undersøkelsene. Det tallet sier kanskje mest om potensiale – hvor mange som kjenner til, og på et tidspunkt så for seg å stemme på et gitt parti. I klartekst: vi teller altså alle som noensinne har oppgitt de ulike partiene på ulike tidspunkt.

Når vi gjentar øvelsen ser vi at Pensjonistpartiet kaprer tronen som størst av de minste samtidig som Folkeaksjonen mot bompenger beholder andreplassen enn så lenge pga høy oppslutning i noen måneder rundt valget i 2019. Merk at nevneren i brøken for Sentrum og Industri- og næringspartiet er lavere enn øvrige fordi de har eksistert i kortere tid. Sentrum toppet forrige liste fordi de hadde de samme ni respondentene ved forrige korsvei, men ikke de to null-månedene som nå er inkludert (des og jan).

Partiet De Kristne og Liberalistene er de mer realistiske kandidatene som nest størst blant de minste – med PDK i en foreløpig ledelse. Januarmålingen gav for øvrig Liberalistene 0,8 pst, som er det høyeste målt fra Respons Analyse for partiet så langt datasettene strekker seg (okt 2018).

Vi kan ellers merke oss at samlet oppslutning for småpartiene er om lag 2,2 pst over tid. Forrige stortingsvalg gav småpartiene 1,7 pst (premisset for undersøkelsene er «Hva ville du stemt om det var Stortingsvalg i dag…?»). Det er en nokså typisk tendens at oppslutningen er høyere på meningsmålinger enn ved Stortingsvalg – og for øvrig at velgere føler seg friere til å stemme på bygdelister og småpartier i kommune- og fylkestingsvalg.

Siden vi har datasett som strekker seg over tid gjør vi et forsøk på å hente ut noen trender også. Vi ser på tolvmånederssnittet for de minste partiene måned for måned. Dermed begynner tidsserien i oktober 2019. Disse tallene sier mest om underliggende stabile nivåer over tid ved å jevne ut hopp og sprett fra måned til måned.

Tolv måneders glidende snitt for småpartiene: Folkeaksjonen mot bompenger faller bratt, og lever kun på gammel oppslutning. De tre store blant de små er Pensjonistpartiet, Partiet De Kristne og Liberalistene.

For ordens skyld: artikkelforfatter er medlem og innehar tillitsverv i Liberalistene.

Mest lest

Arrangementer