Debatt

Kjære Monica og Justisdepartementet

Jeg veit at dere for alt i verden ikke ønsker måtte innføre portforbud i Norge, men når dere har sendt saken på høring så tenkte jeg at jeg også kunne si hva jeg mener om den.

Demokratier har enormt mange fordeler, og en av dem har vært godt synlig under den epidemien vi nå har stått i: demokratier bygger samfunnet på at vi har tillit til hverandre.

Vi stoler på hverandre og vi stoler på fagfolk, vi stoler på at de som tar avgjørelser gjør så godt de kan (selv om noen av og til mener de skulle klart bedre), og vi stoler på at åpenheten rundt de avgjørelser som tas gjør det mulig å etterprøve dem og å si fra om og hvorfor man eventuelt er uenig.
Tillit er demokratiets gull. Det skaper vekst, utvikling og gode samfunn å leve i. Dette er vårt gullbeholdning.

Portforbud bygger på at vi ikke har en slik tillit til hverandre. Det bygger på en tanke om at dersom myndighetene ber folk om å holde seg hjemme for å begrense smitte, så kommer ikke folk til å høre på det. Politiet må til for å håndheve en slik regel.

Vi har alle forholdt oss til regler i det siste, og vi føler vi har måtte ofre mye for å håndheve noen av dem. Venner og familier vi ikke har fått sett. Nå hilser vi på hverandre med bevegelser som vi synes var komiske i starten. Vi hoster i armkroken og har sluttet å klemme, og vi holder oss hjemme mesteparten av tiden. Ikke fordi politiet håndhever det, men fordi vi stiller opp for hverandre. Fordi felles normer og verdier i et samfunn er sterkere enn noen ordensmakt. Det er mer effektivt enn når politiet skal håndheve alt.

Jo, det finnes alltid noen som bryter reglene, men da må straffen stå i samsvar med «forbrytelsen». Portforbud er å sette folk i fengsel i eget hjem. Det ligner mye på fotlenkene som stadig flere soner med i Norge i dag. Om trusselen f.eks ved en pandemi er så stor at portforbud er et virkemiddel, så trenger vi en forståelse blant folk om hvor farlig situasjonen er. Om ledelsen i et land ikke klarer å bygge den forståelsen, så må de prøve hardere. Ikke bruke politiet mot egen befolkning. Så langt i pandemien har vi sett at myndighetene og folk har spilt på lag og forståelsen har vært stor. Det må vi fortsette med om vi skal komme oss gjennom denne krevende tiden sammen.

Innlegget ble først publisert på Trine Skei Grandes Facebook-side, og er gjengitt med hennes tillatelse.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer