Kommentar

AUF driver med politisk og økonomisk svindel

AUF som er Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon, har en historie full av juks. Fortiden er full av medlemsjuks for å skaffe organisasjonen ekstra inntekter. En historie med systematisk svindel som sendte flere aktive medlemmer i fengsel. Spesielt folk fra Oslo.

De har ikke lært, i hvert fall ikke i Oslo.

Kjøper seg politisk makt

VG har gjort et solid gravearbeid og avslørte for noen dager siden at AUF verver ekstremt mange medlemmer med en kontingent på 10 kr. 60-70% av disse er medlemmer i kun et år. Det er altså pimpete medlemstall. Formålet er klart. Trikse til seg ekstra makt innen Arbeiderpartiet, selv om ungdomspartiet og generalsekretær Sindre Lysø selvsagt ikke innrømmer det.

Sindre Lysø, generalsekretær i AUF

I Arbeiderpartiet er det slik at man får delegater på årsmøtene basert på medlemstallene, og det gjelder både medlemmer i AP og AUF. Disse møtene bestemmer politikken til Arbeiderpartiet og hvem som får nominasjoner og verv. For eksempel hadde AUF i 2019 41 av 159 delegater på nominasjonsmøtet i Bergen og 48 av 300 delegater på Aps landsmøte.

Så en person som betaler 10 kr og bare er medlem i under et år, teller like mye som en som har vært aktiv i årevis. På innmeldingsskjemaet er heller ikke 10 kr, oppført som et alternativ selv om over 60% av medlemmene betalte dette. De var da sannsynligvis vervet en til en, med løfter om litt av hvert. Dette lukter.

Det er interessant hvordan moralen til de som skal styre «på vegne av fellesskapet» er, år etter år.

Økonomisk svindel i Oslo

VG har gravd videre og funnet ut at AUF i Oslo urettmessig har mottatt offentlig støtte i flere år. Det er slik at man kun skal få offentlig støtte for medlemmer som «i grunnlagsåret er under fylte 26 år» og har betalt «minimum kr 50». Regelverket sier også at «Minst 60 % av medlemsmassen skal være tellende medlemmer.»

Det er tydelig at godt under 50% av medlemmene i AUF i Oslo er tellende medlemmer. AUF skulle således ikke fått en krone i «tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner». Det bør være en selvfølge at alt de har mottatt blir betalt tilbake.

Jeg har vært med i mange studentorganisasjoner, og det er ikke uvanlig at unge mennesker i organisasjonslivet har litt rot i regnskapene og i søknadene sine. Vi bør selvsagt ha rom for at det er mulig å gjøre feil.

Situasjonen i AUF er imidlertid annerledes enn i mange småorganisasjoner. De er profesjonelle med mange ansatte, inkludert en stilling i Oslo fylkeslag. I 2019 fikk sentralorganisasjonen nesten 7,5 millioner i partistøtte.

Det er liten grunn til å unnskylde AUF. De vet utmerket godt hva de gjør.

Mest lest

Arrangementer