Kommentar

Husk Benjamin Hermansen

Denne uken er det 20 år siden Benjamin Hermansen ble drept av nynazister på Holmlia i Oslo. Den liberale høyresiden bør gi tydeligere uttrykk for sin antirasisme.

Benjamin Hermansen ble drept med kniv av nynazister 26. januar 2001 fordi han var mørk i huden. Joe Erling Jahr og Ole Nicolai Kvisler ble dømt til henholdsvis 16 og 15 års ubetinget fengsel i Oslo tingrett. En 17 år gammel kvinne ble dømt til 3 års ubetinget fengsel for medvirkning til legemsbeskadigelse med døden til følge under særdeles skjerpende omstendigheter – retten fant det bevist at forbrytelsen var rasistisk motivert. Jahrs og Kvislers dommer ble skjerpet med ytterligere 2 år i Borgarting lagmannsrett. Benjamin Hermansen ble begravet 6. februar 2001.

At en ung gutt kunne bli drept i Norge fordi han var mørk i huden var sjokkerende. I Oslo deltok 40 000 mennesker i fakkeltog, og en rekke andre fakkeltog ble arrangert over hele Norge. Ti år senere – 26. januar 2011 – deltok over 5000 i fakkeltog til minne om Benjamin Hermansen.

Fakkeltog på Youngstorget 26. januar 2011 for å minnes Benjamin Hermansen som ble drept 26. januar 2001.

Mange av oss som er født sent på 80-tallet og tidlig på 90-tallet hadde vårt første møte med rasisme i saken om Benjamin Hermansen. Jeg husker selv minuttet i stillhet for Benjamin Hermansen i skolegården, og håper og tror det gjorde like stort inntrykk på andre som det gjorde på meg. Derfor håper jeg at mange i min generasjon lærte i ung alder hva rasisme er og hvorfor det er grunnleggende galt. 

Tirsdag 26. januar i år – tyveårsdagen for drapet – registrerte jeg at særlig ungdomspartiene på venstresiden av norsk politikk markerte det rasistiske drapet. Jeg synes imidlertid at enkelte andre aktører, som burde ha vært mer på banen, glimret med sitt fravær.

Enkelte forstår tilsynelatende ikke at også ideologier som forbindes med høyresiden, som liberalismen, er sterkt og ektefølt antirasistisk. Etter min oppfatning er liberalismen grunnleggende antirasistisk, fordi den er det kraftigste forsvaret mot kollektivisme og gruppetenkning ved å forkaste enhver generalisering av individer på bakgrunn av hvilken nasjonal, etnisk, kulturell eller religiøs – eller hvilken som helst annen – tilhørighet man måtte ha. 

Liberaleren skal være et alternativ på høyresiden som er «befriende fritt for kristenkonservatisme, nasjonalisme og innvandringsskepsis», som beskrevet av Arbeiderpartiets tidligere stortingsrepresentant – nå direktør i Innovasjon Norge – Håkon Haugli. Ikke fordi at den liberale høyresiden ikke står i motsetning til kristenkonservatisme, nasjonalisme og rasisme, men fordi at man må bli enda flinkere til å gi uttrykk for det. 

Slik bør vi minnes Benjamin Hermansen, og kjempe for alle dem som utsettes for rasisme. 

Mest lest

Arrangementer