Debatt

Derfor går alt til helvete

SSB melder at ledigheten i Norge nå er 5 prosent. Det er neppe noen som legger all skyld på regjeringen for det. Uansett om koronarestriksjonene hadde vært mer liberale ville arbeidsledigheten skutt i været. Det interessante med denne type statistikk er å se langtidstrender, og det ser ikke bra ut.

Følg sysselsettingsstatistikken langt tilbake i tid og se den generelle trenden. Man vil da se at færre og færre arbeider i Norge. Optimistene kan peke på at kvinner som har kommet inn i arbeidslivet ga næringsliv og skatteinntekter en såkalt boost. Men lager man en rett strek fra startpunktet på 70-tallet, så går den udiskutabelt nedover.

En annen ting er at da kvinner arbeidet hjemme, ble offentlige budsjetter i mindre grad belastet. Det vil si: Stat og kommune hadde færre utgifter til barnehager, mens mannen tok seg av kvinnens velferd. Den tiden får vi håpe aldri kommer tilbake, og det er ikke det som er poenget.

03781: Sysselsatte (AKU), etter kjønn. Kilde: SSB.
03781: Sysselsatte (AKU), etter kjønn. Kilde: SSB.

Poenget er at blå, grønne og røde sosialdemokrater har hatt som strategi i alle år at hvis de bare investerer nok i barnehager, bruker masse penger på yrkesrettet attføringsarbeid og tilrettelagte arbeidsplasser, så vil sysselsettingen holde seg høy. Det vil gi store skatteinntekter, som igjen driver hele samfunnsmotoren.

Men det er bare å lene seg tilbake og se på at det ikke vil gå i lengden. Færre sysselsatte, flere sysselsatte i offentlig sektor, flere pensjonister og mindre oljeinntekter – det er oppskriften på at det vil gå galt til slutt.

Så må vi pessimister innrømme at det er en del justeringer og tilpasninger, samt en stadig tømming av oljefond, som kan holde det hele flytende mange valg fremover. Da gjelder det å appellere til sunn fornuft til alle nordmenn, og dem er det mange av. Også på blå, grønn og rød side. De fleste liker ikke å bruke penger vi ikke har, og de fleste vil ikke drive et samfunn på en måte som deres barn og barnebarn ikke kan finansiere.

For min egen del har jeg barn som er like gamle i 2066 som jeg er nå i 2021, og det vil sikkert komme barnebarn snart som når den alderen enda lenger frem i tid. Da skremmer det jo at regjeringens egne analyser i Regjeringens perspektivutvalg støtter min pessimisme. Vi kan ikke fortsette å drive samfunnet som nå. Enten må staten bli mindre eller så må skattene kraftig opp. Jeg tror jeg vet hva de fleste vil velge, gitt at Norge er blant de fem landene i verden med mest skatt og avgifter.

Mer informasjon om nordmenns tilknytning til arbeidsmarkedet finner du på hjemmesiden til SSB.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer