Kommentar

Ung enighet om Kina-boikott

Den norske Uighurkomiteen har holdt live pressekonferanse og sendt et brev med sterke krav til regjeringen om Norges forhold Kina.

Utenriksminister Eriksen Søreide møter Kinas utenriksminister Wang Yi i marginen av ASEM-møtet i Naypyitaw i Myanmar
Utenriksminister Ine Eriksen Søreide i møte med Kinas utenriksminister Wang Yi. Foto: Frode Overland Andersen, UD

Den norske Uigurkomiteen (NUK) en live pressekonferanse på Facebook sammen med talspersonene for Hongkongkomiteen og Den norske Tibet-komité (DnTk), etter at de sendte et brev til regjeringen med tre krav. Det første om at Norge skal si opp normaliseringsavtalen med Kina fra 2016, det andre at Norge stanser de pågående forhandlingene med kinesiske myndigheter for en frihandelsavtale, og det tredje at Norge setter menneskrettighetene foran økonomisk vinning i handel med andre land.

Brevet til regjeringen fikk støtte av alle ungdomspartier fra Rød Ungdom til Unge Høyre. FpU støttet ikke kravene som komiteene har stilt til regjeringen.

Arne Melsom, som er styremedlem i Hongkongkomiteen, forklarte hvordan Kina utgjør en ny trussel for verden som et ekspansivt diktatur stadig økende politisk og økonomisk makt. Selvom Norge kan forvente økte inntekter fra nåværende nivå på ca. 160 milliarder kroner årlig dersom det blir en frihandelsavtale med Kina, så er det viktig at Norge står på prinsippene om globale menneskerettigheter og dermed begynner å stille samme krav til Kina som vi gjør til andre land.

Representanter for ungdomspartiene deltok

Flere ungdomspartier engasjerte seg og fikk taletid under konferansen. AUF ved Hoda Imad snakket om viktigheten av de norske sosialdemokratiske verdiene i møte med autoritære diktaturer, SUs Martine Aamodt fortalte at hun selv har uigursk bakgrunn og hvor viktig det er at Norge står opp mot kinesiske myndigheter, Pauline Tomren fra Grønn Ungdom minnet om at Norge har en historie med undertrykkelse av minoriteter og sa at ingen pengesum i hele verden er verdt mer enn ett menneskeliv. Leon Mossing Knudsen fra Unge Høyre var siste ungdomspolitiker til å prate og sa at han var skuffet over sitt eget parti.

– Som Unge Høyre-medlem vil jeg si at jeg er skuffet over mitt eget parti. Jeg er skuffet over frihetspartiet Høyre som historisk sett har stått i bresjen mot kommunistiske diktaturer, men som nå prioriterer handel over menneskerettigheter. En frihandelsavtale er noe vi bør ha med land som vi vil samarbeide med og som vi liker å sammenligne oss med. Kina bryr seg ikke om internasjonale regler og er defor ikke et slikt land, sa 2. Nestleder for Unge Høyre, Leon Mossing Knudsen.

Live pressekonferanse på Facebook-siden til NUK. F.v. Arne Melsom (HKK), Namgyal Tsomo Svenningsen (DnTk), Muetter Musa (NUK) og Leon Mossing Knudsen (UH). Skermdump: Privat

Er frihandelsavtalen et liberalt dilemma?

Når det liberalistiske ungdomspartiet FpU ikke vil støtte brevet til regjeringen så kan man et lite øyeblikk lure på om en frihandelsavtale er et dilemma med to rette svar. De fleste liberalere vil være enige i at et tilbud om frihandelsavtale høres svært fristende ut, men få vil synes at det er greit å støtte systematiske menneskerettighetsbrudd for å oppnå en frihandelsavtale, eller vedlikeholde normaliseringsavtalen for den saks skyld. Målet helliger ikke middelet, og selvom den frie markedsøkonomien er en konsekvens av liberalismen så er det de humanistiske frihetsverdiene som står sentralt og danner grunnlaget for liberalismen.

Med en frihandelsavtale så kan Norge forvente en årlig inntekt over nåværende 160 milliarder kroner for norsk eksport til Kina. Men la en ting være klart: Norge kan da ikke kritisere Kina eller blande seg inn i deres «internt anliggende». Dette er egentlig allerede realiteten etter at normaliseringsavtalen ble inngått i 2016, men hvis Norge inngår en frihandelsavtale i 2021, så vil det sende et signal om at Norge godtar alt Kina har gjort mot Hong Kong og uighurene i Øst-Turkestan i løpet av de siste årene. Det vil være utilgivelig og absolutt ikke verdt 10% av det allerede forvokste statsbudsjettet vårt på over 1500 milliarder kroner. Baksiden av mynten med et oljedopet regnskap blir stadig tydligere, men at vi etterhvert skulle gjøre oss avhengige av penger fra voldelige diktaturer for å kunne opprettholde det offentlige forbruket hadde nok de færreste sett for seg.

Det var fryktelig naivt å inngå en normaliseringsavtale med Kina, og nå er det derfor ekstra viktig at Norge sier nei takk til å bytte sin ytringsfrihet til kritikk av Kina mot en uetisk frihandelsavtale som undergraver uighurerne og hongkongerns frihet.

Mest lest

Arrangementer