Magasin

Med 100 prosent skatt klarer vi å drifte staten i 49 dager

Det er en del partier som mener statens økte utgiftsposter skal finansieres ved å skatte de rike hardere. Mer velferdstjenester skal betales av de rike. Problemet er at de rike har særs lite i formue sammenlignet med de enorme summene som trengs for å dekke postene i statsbudsjettet, og realiteten er at det er du og jeg – de mange små fiskene i havet – som bærer utgiftene til staten, ikke storfiskene.

Økonomen Antony Davies skriver i en tweet fra begynnelsen av februar 2019 at de 550 dollarmilliardærene i USA summert opp eier en verdi av 2500 milliarder dollar, men at man med dette beløpet bare hadde greid å finansiere statens utgifter i litt mindre enn 8 måneder. Selv med 100 % skatt av USAs milliardærer, får du ikke dekket inn statens utgifter for et år engang.

Poenget til Davies er altså at den amerikanske staten bruker så mye penger at det hjelper heller lite å konfiskere alle pengene til de rike. Han har muligens rett i det.

Hva med Norge?

Det er forholdsvis enkelt å gjøre det samme regnestykket for Norge, etter inspirasjon fra Davies. E24 har en artikkel hvor de lister de 100 rikeste personene i Norge anno 2019. Gustav Magnar Witzøe havner på førsteplass med en svimlende sum på nær 21 milliarder, mens Harald Moræus-Hanssen med sine 816,1 millioner havner på sisteplass (eller 100. plass) på listen over de rikeste i landet.

Men så er spørsmålet: Dersom vi summerer opp alle formuene deres, hva er tallet på da?

Summen av beløpet til formuene plusset sammen.

Fasiten er 203 866 838 500* norske kroner, eller knapt 204 milliarder. Dette høres jo mye ut, men er relativt beskjedent sammenlignet med hvor mye penger vi trenger for å betale for statsbudsjettet. På regjeringen.no får vi tilgang til tall på hva de totale budsjettutgiftene har vært de siste tre åra.

  • Statsbudsjettet for 2019 lå på 1 378,1 milliarder. Med 204 milliarder fra de rike klarer vi å finansiere statens utgifter i 54 dager.
  • Statsbudsjettet for 2020 lå på 1 583,4 milliarder. Med 204 milliarder fra de rike klarer vi å finansiere statens utgifter i 47 dager. Merk: Gitt at vi sammenligner rikingenes formue fra 2019. Formuen deres har sannsynligvis økt litt, så det reelle tallet er nok noen få ekstra dager.
  • Statsbudsjettet for 2021 (med forbehold om at det ikke overskrides) ligger på 1 514,8 milliarder. Med 204 milliarder fra de rike klarer vi å finansiere statens utgifter i 49 dager. Merk: Igjen, gitt formuene fra 2019.

Regnestykket beregnes ut i fra gjennomsnittet av de totale utgiftene delt på antall dager i året. Eksempelvis var utgiftene 4,338 milliarder/dagen i 2020, som etter 47 dager akkumuleres til nær 204 milliarder.

Hvis vi skulle gått til det drastiske steget og skattet formuen til de hundre rikeste innbyggerne i dette landet med hele 100 prosent, hadde det ikke holdt i mer enn 2 måneder – et halvt år kortere enn amerikanerne. Staten bruker såpass mye penger at den sluker mange ganger mer penger enn hva rikingene eier og har.

To måter å lese tallene på

Avhengig av hvem du spør viser tallene ulike ting. En måte å lese tallene på, er at Norge ikke har så veldig mange superrikinger, siden formuene til rikingene knapt dekker 10 % av utgiftene i statsbudsjettet. Dette er en en indikasjon på høy grad av omfordeling. Derav blir rikes formuer lave sammenlignet med statens utgifter. Størstedelen av statens utgifter betales med andre ikke av de rike fordi vi har få rikinger eller mindre rike rikinger i forhold til befolkningstallet.

Samtidig kan du også snu på det og si at vi har for få rikinger i forhold til størrelsen på utgiftene til staten. Størstedelen av statens utgifter betales ned andre ord ikke av de rike fordi statens utgifter er ganske store i forhold til befolkningstallet, og det uavhengig av hvor mange rike vi har. Hadde de hundre rikeste vært dobbelt så rike, hadde vi fremdeles dekket under 1/3 av statsbudsjettet.

En kan altså både argumentere for at det er de rikes formue som er lav sammenlignet med statens utgifter eller man kan argumentere for at statens utgifter er høye sammenlignet med de rikes formue. Det går selvsagt også an å ta en mellomposisjon som hevder at begge standpunktene i mer eller mindre grad er korrekte.

Uansett hvordan du vender på det, er likevel saken slik: Minst én av potensene i regnestykket må forandres for at fasiten (204 milliarder) skal bli en annen. Med mindre de rike i Norge av én eller annen grunn skulle bli veldig mye rikere og/eller statens utgifter plutselig skulle synke med flere titalls prosent, kommer de rike heller aldri til å kunne betale brorparten av statens utgifter.

Dersom vi øker statens utgifter betydelig med flere eller mer velferdstjenester, er det hovedsaklig folk med vanlig inntekt – massene, hoi polloi, den gemene hop – som blir nødt til å plukke opp regninga, ikke de rike. Matematikken går for det ikke opp.

Kort sagt: Skal staten bla opp, må folket bla opp.

[*] Formuene plusset sammen: 20915323825 + 19417641045 + 9201140496 + 6082833203 + 5891008678 + 5884036858 + 4998996822 + 4891240730 + 4830273476 + 4463208712 + 3123269288 + 2701912831 + 2630823031 + 2568340339 + 2418701924 + 2348564175 + 2301756815 + 2242446630 + 2206887472 + 2202462802 + 2133048453 + 2097971135 + 2036783356 + 1810151465 + 1738532461 + 1714548503 + 1691384963 + 1666513660 + 1649107802 + 1632317354 + 1598451659 + 1589471825 + 1586261589 + 1539525791 + 1517065698 + 1494232568 + 1483561972 + 1461346843 + 1390242961 + 1381330188 + 1365157503 + 1359016414 + 1358029296 + 1307149810 + 1303961727 + 1271571596 + 1235603101 + 1212307748 + 1203071887 + 1195297751 + 1173668244 + 1166399938 + 1161024982 + 1158694723 + 1146818471 + 1138146959 + 1103941992 + 1094621324 + 1091214771 + 1036343664 + 1028048133 + 1018621315 + 1016128887 + 1008883159 + 997481761 + 980898744 + 978596585 + 975094840 + 963594954 + 954022650 + 950683161 + 931496943 + 925840731 + 924857436 + 915512228 + 915502294 + 912392557 + 909267519 + 906664059 + 903652129 + 896622069 + 893673118 + 891783849 + 872855935 + 857438441 + 852778229 + 852016779 + 850590876 + 850177422 + 845633160 + 840608215 + 837906852 + 836370371 + 834104673 + 830313439 + 828533826 + 825293045 + 822029151 + 816107666 = 203 866 838 500

Mest lest

Arrangementer