Kommentar

Det er eierne som bør finansiere de politiske partiene, ikke borgerne basert på oppslutning

Flere fremtredende partitopper i de minste partiene har etter årsskiftet snakket om målsettingen for stortingsvalget. Klaus Jakobsen og Ole T. Hoelseth gjorde det i et Clubhouse-møte i regi av Liberaleren tirsdag kveld. De fokuserte naturlig nok på Liberalistene der de begge er medlemmer. Geir Lippestad, leder av Sentrum, gjorde det i Dagens på NRK P1 onsdag formiddag. De minste partiene drømmer om stortingsmandat, men er fornøyde med mange stemmer. Oppslutning fra velgere gir penger i partikassa, skattefinansierte penger de minste partiene bruker for å bli større ved neste valg eller finansiere andre aktiviteter.

kre@dys.no, Author at Dysleksi Norge - Side 5 av 7
Foto: Rzarek /Unsplash

Regnskapstallene fra diverse partier fra 2019, viser f eks følgende nivåer av statlig/offentlig støtte til sentralorganisasjonene i partiene for 2019 (tall i millioner, stemmetall Stortingsvalg 2017 i parentes):

 • Arbeiderpartiet: 83,7 mill (800k)
 • Høyre: 76,8 mill (733k)
 • Fremskrittspartiet: 48,0 mill (445k)
 • Senterpartiet: 33,7 mill (302k)
 • Sosialistisk Venstreparti: 21,2 mill (176k)
 • Kristelig Folkeparti: 16,5 mill (123k)
 • Venstre: 16,4 mill (128k)
 • Miljøpartiet: 13,0 mill (95k)
 • Rødt: 10,7 mill (71k)
 • Pensjonistpartiet: 1,3 mill (13k)
 • Helsepartiet: 1,0 mill (10k)
 • Partiet De Kristne: 0,9 mill (9k)
 • Liberalistene: 0,6 mill (6k)
 • Demokratene: 0,4 mill (4k)
 • Piratpartiet: 0,3 mill (3k)
 • Alliansen: 0,3 mill (3k)
 • Kystpartiet: 0,2 mill (2k)

Som vi ser er partistøtten basert på stemmetall, og korrelerer noenlunde med 100.000 kroner i årlig støtte per 1.000 velgere i hver valgperiode. Støtten er naturligvis påvirket av kommune- og fylkestingvalget også. Hvert valg utløser altså støtte gjennom hele neste valgperiode, så om du stemmer på et parti både lokalt og nasjonalt i en fireårsperiode, sikrer du dem rundt en hundrelapp i året, totalt 400 kroner.

Med dagens skattefinansierte partistøtte er det mulig å skape seg et levebrød for gründere, såfremt de følger partiloven.

Prinsipielt er det betenkelig alle tvinges til å støtte partier de ikke kan stå inne for. Liberalister må støtte SV, sosialister må støtte Liberalistene. Det beste og mest rettferdige er at eierne, altså det vi i dag kjenner som medlemmene, finansierer aktiviteten.

Like konkurransevilkår

Skattefinansiert partistøtte får de registrerte politiske partiene på nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå. Utbetaling av tilskudd forutsetter at partileddet har oppnådd stemmer ved sist foregående valg. Basert på moderpartiets stemmeandel får også ungdomspartiet skattefinansiert støtte.

Det blir for eksempel til hovedorganisasjonene fordelt en fast sats per stemme beregnet på grunnlag av den årlige bevilgningen og resultatet fra sist foregående stortingsvalg, ifølge Regjeringen.no.

Det er Stortinget som fastsetter rammen for hvor mye penger Norge skal bruke på ordningen med statlig støtte til partiene.

I tillegg til det prinsipielt betenkelige med at en liberalist finansierer Alliansen og en sosialist finansierer Liberalistene, gir ordningen ulike konkurransevilkår. De største får mest, og de minste taper konkurransen om velgerne. I politikk er det definitivt en fordel med store økonomiske muskler. Dagens ordning gir Arbeiderpartiet og Høyre stor muskelmasse.

Det er på tide å privatisere alt av partifinansiering!

Mest lest

Arrangementer