Kommentar

Er det noe vi bør ha lært av pandemien, er det at restriktiv alkoholpolitikk er dårlig alkoholpolitikk

Salget hos Vinmonopolet har økt under koronapandemien. I februar ble det solgt 8,4 millioner liter. Det er en økning på 40 prosent sammenlignet med samme måned i fjor, ifølge E24.

Reiserestriksjonene er litt av forklaringen på veksten, men skjenkestopp er den viktigste årsaken til at flere har handlet mer hos Vinmonopolet. Befolkningen slutter ikke med rusmidler, selv om det er en pågående pandemi.

Vinmonopolet har enerett på salg av brennevin, vin og sterkøl til forbruker, og er et heleid statlig aksjeselskap underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.

Vil endre alkoholloven

Programkomiteen i KrF ønsker en mer restriktiv alkoholpolitikk, i et land med allerede sterke begrensninger på frihet.

Forslaget fra programkomiteen under kapittelet «Et samfunn som fremmer god helse»: – Føre en restriktiv, solidarisk og trygghetsskapende alkoholpolitikk ved å styrke et bevilgnings- og kontrollsystem som begrenser tilgjengelighet, reduserer den alminnelige skjenketiden fra 03.00 til 02.00.

KrF vedtar programmet for neste valgperiode på landsmøtet i perioden 29. april til 2. mai 2021.

Redusert skjenketid vil gjøre rommet større for det vi kan omtale som privatfester, fester der myndighetene har liten eller ingen kontroll med konsum, aldersgrense og skjenking.

Politiet og privatfester

En kjapp runde på Twitter.com med meldinger fra politiet i helgen:

Kommunalt selvstyre

Det mest gunstige er at eieren av et skjenkested, bestemmer hvordan driften skal være. I dette ligger det å bestemme åpningstiden og skjenketiden. Så liberal blir ikke alkoholpolitikken i overskuelig framtid.

I dag har kommunene frihet innenfor visse rammer til å bestemme alkoholpolitikken. Programkomiteen i KrF vil redusere det kommunale selvstyret.

Et godt alternativ til KrF-politikken for reguleringskåte politikere, er å utvide rammen for kommunene. Kommunepolitikere bør kunne tillate skjenking etter klokken 03:00, noe som betyr at alkoholloven må liberaliseres.

En liberal alkoholpolitikk er god alkoholpolitikk, og politikken blir aldri for liberal!

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer