Magasin

Øk andelen kvinnelige toppledere i Norge!

I dag er det 8. mars – kvinnedagen – og det er på tide å friske opp kunnskapsminnet med en artikkel fra 2017 i Dagens Næringsliv med sosiolog og komiker Harald Eia.

Du er sikkert kjent med at kvinner dominerer i for eksempel omsorgsyrker i offentlig sektor, mens menn jobber i privat sektor. Dette, ifølge Eia, gjør at vi får færre kvinnelige toppledere i Norge.

– Grunnen til at det er færre kvinnelige ledere i Norge, sammenlignet med for eksempel baltiske land, er velferdsstaten. Det velferdsstaten gjør, er at den tar de bransjene som damene ofte søker seg til, og gjør dem statliggjort. Staten har tatt over det. Dermed kan ikke kvinner bli toppledere i bransjer som driver med den typen ting.

Skjermdump: Bufdir

Til tross for høy yrkesdeltagelse blant kvinner i Norge, er altså arbeidsmarkedet kjønnsdelt med kvinner i det offentlige og menn i det private, som fører til at kvinner ikke får muligheten til å bli toppledere.

Eia fortsetter:

– Skattenivået er så høyt, at kvinnelige toppledere ikke har råd til å kjøpe seg hjelp hjemme. Det kan kvinner i Europa ta seg råd til.

Dessuten er det såpass generøse velferdsordninger i Norge og Skandinavia for øvrig, at det gjør at kvinner blir mindre motivert for å jobbe mye og klatre til topps.

– Det er så gunstige ordninger i Norge for å ta permisjon og være hjemme med barna, at kvinner i Skandinavia i veldig stor grad velger å jobbe deltid. Dermed får ikke kvinner den erfaringen som skal til for å bli toppleder.

Skjermdump: Video fra Dagens Næringsliv

Daværende likestillingsminister Solveig Horne fra FrP reagerte med uenighet på Eias uttalelser.

– Jeg forstår at Hadia Tajik (Ap) ikke vil privatisere velferdsstjeneste, men at Solveig Horne (FrP) fortsetter å snakke om å oppmuntre jenter til å bli ledere og flytte fokuset over på å bli mer bevisste på våre ledere… Kom igjen! Hvorfor er du ikke villig til å gjøre det som faktisk funker? Nemlig å privatisere velferdstjenester, firmaer tar over dette her, senke skattene slik at damene skal gjøre dette her. Hvorfor er du ikke villig til å gjøre dette her?

Jeg synes nesten det er frekt overfor norske damer når Solveig Horne ikke foreslår tiltak som funker. Det er som om du skal være sjef for en vei med en del trafikkulykker. Så sier du at bilførerne burde skjerpe seg. De burde forandre holdninger, det er veldig aggressiv kjørestil. Det kan du gjøre, eller så kan du gjøre noe som faktisk funker. Du kan lage en midtrabatt.

Han konkluderer med at:

– Skal man få opp andelen kvinnelige toppledere i Norge, så er velferdsstaten nødt til å bygges ned.

Mest lest

Arrangementer