Magasin

Partier og politikere i Israel

Israel avholder valg til sitt parlament Knesset 23. mars 2021. Dette vil være det 24. Knesset i Israels historie.

Det som kanskje mer enn noe kjennetegner israelsk politikk er det store antall partier som stiller til valg og som gjennom statens historie har vært representert i Knesset. Sperregrensen ved valg er siden 2014 3,25%. Tidligere var den 2%. Det at landet kun har en valgkrets bidrar også til at mange partier blir representert.

Knesset. Foto: Roman Yanushevsky

Det er vanskelig, og ifølge undertegnede, ganske meningsløst å plassere partier i Israel på en høyre/venstre-akse som er vanlig i norsk og europeisk politikk. 

Historisk betinget

Den manglende høyre/venstre-aksen skyldes den historiske konteksten som danner grunnlag for etablering av Staten Israel i 1948, kun 3 år etter andre verdenskrig med verdenshistoriens mest brutale nedslakting av en etnisk eller etnoreligiøs gruppe. I tillegg må man ta i betraktning det faktum at hele landet utgjør en valgkrets og de politiske sakene som preger israelsk politikk og valgkamp. Som oftest gjelder dette sikkerhetspolitikk hvor trusselen fra Iran og den iransk-støttede militsen Hezbollah i Libanon er helt sentralt. Videre må nevnes forholdet til palestinerne, hvor svært få partier og politikere støtter opprettelse av en egen selvstendig palestinsk stat men forholder seg til de palestinske selvstyremyndighetene på Vestbredden og Gaza som styres av to partier. Vestbredden styres av Fatah som regnes som mer moderate, men Gaza styres av Hamas som er sterke motstandere av Staten Israels eksistens.

For å si det mildt er det også en skikkelig politisk nøtt hvordan israelske myndigheter skal forholde seg til de ultraortodokse jødene, som både er fritatt fra den obligatoriske militærtjeneste og som ikke bidrar til arbeidslivet ettersom de ønsker å konsentrere seg fullt og helt om religiøse studier. Andre vil nok omtale problemstillingen som en verkebyll. Dette er et stadig mer brennbart tema siden de ultraortodokse utgjør en stadig større andel av innbyggerne, for det er ikke uvanlig at ultraortodokse familier har 10-14 barn. 

De politiske partiene

Et moment som har preget israelsk politikk de siste årene er den dominerende posisjon som landets sittende og lengst regjerende statsminster Benjamin Netanyahu har. En politiker som stadig troner øverst på meningsmålinger når det gjelder velgernes oppfatning av hvem som er best skikket til å styre landet, uavhengig av stadig økende beskyldninger om korrupsjon. Politiske koalisjoner er ganske vanskelig å skrive noe om da dette endrer seg nærmest hele tiden.

Her kommer en oversikt over partiene som stiller til valg og de ledende politikerne i hvert enkelt parti. Partienes navn angis på engelsk siden det er slik de presenteres i Israel, selvsagt i tillegg til de hebraiske navnene. Artiklene er hentet fra Wikipedia og anbefales på det varmeste for bedre innsikt i internasjonal politikk. Artiklene er svært ofte godt oppdatert og velskrevne.

Mandater i Knesset 2020.

De viktigste er:

I tilleg må nevnes følgende partigrupper som representerer den arabiske befolkningen i Israel:

Følgende partier stiller også til valg men levnes små sjanser til å oppnå makt. Det som spesielle her er at det israelske Arbeiderpartiet, altså det norske Arbeiderpartiets søsterparti som i flere tiår dominerte israelsk politikk, er redusert til et lite parti uten politisk makt. De øvrige partiene i israelsk politikk er:

Mest lest

Arrangementer