Kommentar

Ekstrem reaksjon på smugleforsøk

For nordmenn som er godt kjent langs svenskegrensa, så er det ikke akkurat ukjent at det finnes mange grenseoverganger mellom Norge og Sverige. Flere av disse er gamle skogsstier som ikke er praktisk mulig å sperre slik som bilveier, og folk ferdes derfor på eget ansvar dersom de vil unngå karantenehotell.

Vi besøkte Elgåfossen i løpet av påsken. En bro på toppen av fossen gjør det mulig å gå over til Sverige. Foto: Sebastian Damgaard

Lørdag 3. April fikk en kvinne overlevert en bag med smuglervarer på stien mellom Norge og Sverige ved Elgåfossen i Halden, noe som resulterte i en vill jakt på kvinnen med politihelikopter og hunder.

Kvinnen ble til slutt tatt av politiet, og selvom det faktiske innholdet i baggen ikke er helt sikkert, så tilsier de lokale ryktene at det er snakk om 1000 stk sigaretter. Uavhengig av om dette gjenspeiler innholdet i sin helhet, så fremstår innsatsen fra politiet og ressursbruken helt uproporsjonal i forhold til lovbruddet/forseelsen som er begått.

Hadde dette vært utenfor koronatiden med stengte grenser og høye skuldre, så mistenker jeg at reaksjonen hadde vært ganske annerledes. Det vanlige er at tollvesenet venter på biler hvor det er mistanke om for eksempel narkotikasmugling og får hjelp av en politibil dersom det blir nødvendig med biljakt. Helikopter og et absolutt behov for oppklaring, koste hva det koste vil, har jeg aldri vært vitne til eller lest om i Norge. Gjør koronapandemien noe med de holdningsmessige grensene våre og et behov for absolutt kontroll?

Man trenger ikke å være spesielt økonomisk eller holdningsmessig liberal for å reagere på denne ressursbruken. Det kommer tydelig frem i kommentarfeltet på Halden Arbeiderblad sin Facebook-side, hvor det er flere kritiske kommentarer.

Man får håpe politi og tollvesen tar en gjennomgang av av dette prosjektet og kjører en kost/nytte-analyse. Det er greit nok at myndighetene ønsker å forhindre smugling, men antakelig er de fleste enige om at denne enorme innsatsen for å stoppe en dame i 60-årene med for mange sigaretter ikke var helt fornuftig.

Mest lest

Arrangementer