Kommentar

Straff virker!

Kjære landsmøtet i Arbeiderpartiet

Jeg har skiftet mening og er nå mot rusreform i Norge. Argumentet som gjorde at jeg endret syn var at straff hindrer ungdom i å bruke narkotika. Derfor burde vi bruke straff på flere områder for å løse flere problemer, i stedet for å se straff som et onde slik jeg mente før. Arbeiderpartiets landsmøte burde derfor støtte straff på inntil seks måneders fengsel med bøter for arbeidsledighet i Norge.

Foto: Igor R. CC.BY.NC.SA
Foto: Igor R. CC.BY.NC.SA

Arbeidsledighet er forferdelig for den det gjelder. Det fører til store helsetap over tid og “smitter” både nabolag og familiemedlemmer. Litt som ungdom som prøver hasj. Et forbud mot rus og arbeidsledighet kan derfor være viktige verktøy for å få ned arbeidsledighet og rusbruk i Norge. Straff virker. Og det løser åpenbart sosiale problemer bedre enn helsehjelp og sosial oppfølging.

I debattene har det vært mye fokus på at tilhengerne av rusreform sier straff ikke er støttet av “forskning”. Til det vil jeg si at det må være lov å bruke sunt bondevett. Straff på seks måneders fengsel for å være arbeidsledig, som er et så stort onde for landet, ville åpenbart vært noe alle ønsker å unngå. Derfor ville både sjefer, eiere og ansatte for bedrifter jobbet mye bedre sammen for å hindre at noen ble arbeidsledige. Samtidig kunne man innført påtaleunnlatelse i de tilfellene noen blir arbeidsledige, dersom de lovet å ikke slappe av og ikke kle seg i joggebukse. De arbeidsledige kunne inngå aktivitetskontrakter der de lover å trene, høre på podcast, ta studiepoeng og gå på kurs som kan følges opp av politiet. 

Arbeidsledighet, lik rusbruk, er et massivt onde for et samfunn. Hvis noen er arbeidsledige over lengre tid, “smitter” også ledigheten over på nabolag og familiemedlemmer. Det blir større sannsynlighet for at også de blir ledige. På denne måten kan det nesten sies å være en avhengighet, slik som rusbruk. Samfunnet har så mye å tape på at flere smittes og blir avhengige av denne arbeidsledigheten. Akkurat slik vi skal forhindre at rusbruk brer om seg gjennom å straffe rusbrukere, bør vi beskytte resten av storsamfunnet mot arbeidsledighet.

Valgkamp på Youngstorget i 2017. Foto Arbeiderpartiet CC.BY.SA
Valgkamp på Youngstorget i 2017. Foto Arbeiderpartiet CC.BY.SA

Arbeiderpartiet har i over 100 år sloss for like rettigheter og frigjøring fra undertrykkelse. Drømmene fattige mennesker samlet seg om på Youngstorget i 1850 var preget av frykt for politiet og fabrikkeiere sin forfølgelse, vold og umenneskelige syn. Gradvis gjennom historien har vi sammen i Norge klart å gi rettigheter til stadig flere som nå ikke lenger trenger å leve i frykt fra politi og “de mektige”. Men denne tradisjonen må vi skjønne ikke lenger kan føres videre. Vi må gjøre et unntak for rusbruk.

For rusbruk er det motsetning til tidligere, viktig at vi beholder frykt for politi og straff, fordi det gjør at flere ungdom ikke bruker rus. En modernisering av arbeiderbevegelsens idealer er derfor at vi må oppdatere oss og forstå at straff virker. Derfor bør landsmøtet også vurdere å bruke samme straff, seks måneders fengsel og bot, mot arbeidsledighet. Slik at vi sammen kan gå mot et samfunn hvor arbeid til alle faktisk er en mulighet og ikke en fjern drøm.

Mest lest

Arrangementer