Kommentar

Norge trenger en modigere gjenåpningsplan

Poenget med vaksinen er å få friheten vår tilbake.

Foto: Mikael Colville-Andersen/Flickr

Hvis noen hadde fortalt meg, da pandemien brøt ut i mars i fjor, at vi ville ha like strenge tiltak et år senere, ville jeg blitt overrasket. Jeg ville antatt at årsaken var at helsekapasiteten var sprengt, testkapasiteten var for dårlig, smittesporingen var usikker og at virusets dødeligheten lå i øvre sjikt av de tidlige anslagene. Realiteten er motsatt.

For min del savner jeg å reise og feste, men ellers går livet godt som normalt. Andre er mer berørt. For de unge kom pandemien på verst tenkelig tidspunkt. Mange har flyttet til nye byer for å studere, og er blitt forhindret fra å danne sunne og aktive sosiale nettverk. Andre har mistet jobbene sine; over 210 000 mennesker var registrert som arbeidssøkende hos NAV ved utgangen av mars, noe som utgjør 7,5 prosent av arbeidsstyrken.

Til tross for hva pessimistene hevder, går pandemien inn i en avsluttende fase. Vi har sett bilder av fulle nattklubber i Tel Aviv og baseball-kamper i Texas. Boris Johnson skal tilbake på puben i London, der større deler av samfunnet åpnet mandag. Det skyldes en kombinasjon av inngripende tiltak og effektiv vaksinasjon.

Norge har ikke hatt et like effektivt vaksinasjonsprogram som Israel, USA eller Storbritannia. Vaksineutrullingen har heller ikke gått knirkefritt; AZ eller J&J vaksinen kommer neppe til å bli benyttet i Norge fremover. Koranavaksiner gir ikke fullstendig beskyttelse, især mot mutasjoner. Studier viser imidlertid at RNA-vaksiner, som produseres av Pfizer og Moderna, gir oppimot 95 prosent effektiv beskyttelse mot å bli smittet av korona. Vaksinen begrenser virusets spredningsevne nok til at samfunnet kan returnere til normalitet.

Det forutsetter at folk vaksinerer seg. Vaksinepass kan være en del av løsningen for raskere lettelser. Det finnes ingen grunn til å sende folk som allerede er vaksinerte på eksempelvis karantenehotell, slik fullvaksinerte fremdeles må i dag. Vaksinepass – i privat og offentlig, og nasjonal og internasjonal regi – vil bli innført. Norge deltar allerede i det europeiske samarbeidet om digitale vaksinesertifikater. Det blir trolig en forutsetning når reiseaktivitet og større arrangementer gjenåpnes, til tross for at deler av befolkningen vil protestere.

Paradoksalt er de største kritikerne av tiltakene ofte de mest kritiske til vaksine, men slike hensyn bør neppe prioriteres over befolkningens helse. Det er derimot uholdbart at regjeringen ikke har gitt tydelige lettelser for den fullvaksinerte delen av befolkningen. På regjeringens pressekonferanse tirsdag, der de kunngjorde sin nasjonale gjenåpningsplan, ble nye råd og regler for vaksinerte knapt nevnt. I regjeringens forrige notat for retningslinjer for fullvaksinerte, vektla de behovet for at også disse måtte følge nasjonale regler.

Det er forståelig at myndighetene frykter at lettelser for vaksinerte vil kunne påvirke tiltakes legitimitet. Samtidig fremstår det uforholdsmessig autoritært at vaksinerte familier risikerer bøter for å ha for mange gjester på besøk. Norge ligger etter i Norden, men 1,2 millioner vaksinedoser har alt blitt distribuert – 300 000 mennesker er fullvaksinerte og 900 000 har fått første dose. Til tross for forsinkelser på grunn av problemer med AZ og J&J, tror FHI fremdeles at alle nordmenn over 18 år skal ha blitt tilbudt vaksine i sommer. De fleste nordmenn ønsker tross alt å vaksinere seg. Idet eldre og sårbare grupper blir vaksinert, er det få grunner til å opprettholde strenge smitteverntiltak på et generelt basis – også for den yngre og ikke-vaksinerte befolkningen.

I lys av dette fremstår regjeringens gjenåpningsplan i overkant defensiv. Norges fire-trinnsplan for en langsom gjenåpning kan kontinuerlig pauses ved endret smittesituasjon. Regjeringen antyder at strenge smitteverntiltak kan bli normen ut 2021. Til sammenligning planlegger Danmark å gjenåpne samfunnet for fullt etter at folk over 50 år er vaksinert. Regjeringen og Raymond Johansen – som viderefører inngripende tiltak i Oslo til 29. april – poengterer at vi «ikke skal snuble på oppløpet». Vi kan ikke tillate at tunnelsynet vokser bare fordi vi nærmer oss utgangen. Smittevernreduksjon kan ikke trumfe alle andre hensyn. For at tiltaksbyrden ikke skal lenger enn absolutt nødvendig trenger vi en modigere gjenåpningplan.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer