Kommentar

Kjære landsmøtet i Arbeiderpartiet

Da Liberalerens redaksjon bestemte at vi ville publisere en artikkel om rusreformen før landsmøtet i Arbeiderpartiet, et landsmøte som blir arrangert 15. til 17. april, var usikkerheten stor om budskapet i artikkelen. Redaksjonen i Liberaleren er uenig med delegatene på landsmøtet i veldig mange saker og spørsmål. Mens dere vil omfordele penger, ønsker vi at menneskene skal få beholde egne penger. Dere vil ivareta og utvikle en stor offentlig sektor, Liberaleren vil gjøre kommunene, fylkeskommunene og staten mindre. Vi frontkolliderer i de fleste debatter.

Det var meg, altså Bjørn Magne Solvik, som fikk oppdraget å skrive til dere før landsmøtet tar til for fullt. Jeg fikk muligens oppdraget fordi jeg har sett hva narkotika og straff gjør med ungdommer.

Jeg har sonet to dommer i fengsel, dommer på grunn av militærnekt. I fem måneder i Vadsø kretsfengsel, fikk jeg sett at straff for narkotikaforbrytelser lager rullebaner for kriminelle karrierer. Fengsel var en opplæringsanstalt i bruk og omsetning av narkotika, og det knyttes kontakter på tvers av aldersgrupper og kommunegrenser. Å havne i fengsel på grunn av for stor mengde ulovlig rusmiddel, har etter det jeg erfarte ødelagt gode liv for unge kvinner og unge menn. Ap-delegater, dere har sammen med de andre partiene og Stortinget et ansvar med å rette opp det som har vært en mislykket politikk.

Det er mulig å fordumme debatten om rusreformen, noe Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum prøver etter beste evne. Påstanden om at hvis rusreformen blir vedtatt, vil strafferammen være strengere for å drikke pils i park enn å ta narkotika er «populisme». Vi, altså Liberalerens redaksjon, forventer mer av Arbeiderpartiets landsmøte enn av Trygve Slagsvold Vedum.

Rusreformen ikke er en legaliseringsreform. Rusreformutvalget har jobbet frem et omfattende kunnskapsgrunnlag som er utgangspunkt for omleggingen fra straff til hjelp. De som kjenner historien, vet at Arbeiderpartiet har mye av æren for at Bent Høie (H) kunne presentere regjeringens forslag.

Programkomiteen i Arbeiderpartiet har behandlet rusreform i forslaget til program for perioden 2021 – 2025. Arbeiderpartiets stortingsgruppe har i inneværende periode, blant annet i fjor, gjennomført forberedende arbeid om rusreform med bred deltakelse fra fylkespartiene, fagpersoner og organisasjoner på rusfeltet for å få innspill til «NOU 2019: 26 Rusreform – fra straff til hjelp». Sett en verdig sluttstrek for denne omfattende prosessen.

La oss møte ungdommer med tillit og relasjonsbygging over tid, ikke straff. Debatten om rusreformen preges av synsing og moralsk panikk. Kjære landsmøtet, ikke gå i denne fellen!

Om rusreformen løser alle problemene knyttet til ulovlige rusmidler? Nei dessverre, men det er ett skritt i riktig retning.

Mest lest

Arrangementer