Magasin

Hvordan ser morgendagens treningssenter ut?

Koronasituasjonen kan føre til spennende endringer og nyvinninger. Tiltakene for å hindre spredningen av viruset covid-19 har lagt store restriksjoner på folks treningsmuligheter. Siden tiltakene ble innført i store deler av verden i første og andre kvartal av 2020, har treningssentre i store deler av verden vært permanent eller periodisk stengt.

Mange har meldt seg ut eller fryst medlemskap hvor det er mulig.

Store leverandører av treningsutstyr er kronisk utsolgt for varer og ventetiden er lang. Noen aktører har også meldt om kommende prisøkninger på treningsutstyr grunnet knapphet på råvarer som for eksempel stål, som driver prisen opp.

Bildet er tatt av Ryan McGuire fra Pixabay

Hjemmegym var tidligere et fenomen få kjente til. Nå renner instagram, snapchat og andre sosiale medier full av bilder og videoer fra privatpersoners egne små og store treningsrom. Tidligere etablerte nisjeaktører som har postet tester og anbefalinger spesifikt rettet mot privatmarkedet har blomstret.

Mange av dem, og andre, hevder hjemmegym er framtiden, og at store aktører og kommersielle treningssentre vil bli færre og færre når stadig flere ser fordelene med å ha treningsrom hjemme. På samme måte som hjemmekontor er blitt anerkjent, vil også treningsrom og hjemmetrening kunne bli en del av folks naturlige hverdag.

Hvordan ser fremtiden ut for verdens treningssentre? Hvordan skal de få tidligere tilbake, og rekruttere nye medlemmer? De er nå i en konkurransesituasjon ikke bare mot hverandre, men mot hjemmetrening. Konkurranse stimulerer innovasjon.

Nøkkelen kan ligge i å kombinere trening, sosial arena og opplevelser. Crossfit for eksempel har opplevd en eventyrlig vekst de senere år. Dette skyldes blant annet miljøet rundt fenomenet og at de såkalte «boxene» blir sosiale arenaer hvor man møter mennesker og får nye venner.

Kombiner dette med målrettet trening mot formelle og uformelle konkurranser, så har man både trening, sosial arena og opplevelser.

Flere plasser har treningssentre tidligere lykkes i å bli samlingspunkt for eldre mennesker, med å lokke med gratis, felles lunsj, kaffe og gode sitteplasser som et alternativ til å sitte på kafé

Hvis treningssentre klarer å overføre dette samt suksessen fra crossfit, til tradisjonelle treningssentre – vil de klare å lokke tilbake hordene som nå har investert flere titalls tusen i egne treningsrom?

Resultatet kan gi mer frihet for mennesker til å velge ulike treningsmiljø.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer