Kommentar

Når staten betaler for høyere utdanning tar den fra de fattige og gir til de rike

Det er ikke så vanskelig å være enig i argumentet om at et samfunn er tjent med en befolkning som kan lese, skrive, regne og har grunnkunnskap om historie og hvordan samfunnet fungerer. Men hvor legger vi lista? Går det bedre med et samfunn hvor alle har gjennomført videregående skole? Hvor alle har gjennomført treårig utdannelse? Hvor alle tar en Master? Hvor alle får en doktoravhandling? Selvsagt er det ingen direkte sammenheng mellom utdanningsnivå og et lands økonomiske suksess.

At mennesker med høy utdanning får høyere inntekt beviser ikke noe som helst, ettersom mennesker som tar mye utdanning i utgangspunktet er smartere enn snittet av de med lav utdanning (men du verden så mange unntak det finnes).

Men det åpenbart urettferdige med dagens utdanningssystem er at vi ikke finner en eneste parallell der fattige mennesker i så stor grad subsidierer rike mennesker med absurde pengebeløp.

Det er en del mennesker med høy utdanning som merkelig nok nekter å ta innover seg dette helt åpenbare faktum og finner på allverdens unnskyldninger for at malere og bakere, fabrikkarbeidere og ansatte i dagligvarehandel skal betale ekstra mye skatt, for at folk som tar utdannelse i seks-syv år, skal få denne ekstremt billig og senere tjene mye mer enn de de har fått pengegavene fra.

Å ta høyere utdanning er en privatsak, det er en investering i egen fremtid, og ingen stat har noe med å tvinge andre mennesker til å betale for det.

«Aaa, men hva med de fattige», sier kanskje en av disse rike, studiesubsidierte sosialister. «Skal vi ha et samfunn der samfunnet går glipp av talenter som kommer fra fattige familier, som aldri har råd til å betale for egen utdanning?», sier de for å finne på et argument, som kan rettferdiggjøre dem selv.

Nei, det synes jeg på ingen måte, vi skal gjøre alt for å gi fattige en sjanse. Men det finnes flere titalls måter vi kan hjelpe fattige mennesker på, for at de skal skaffe seg høyere utdanning. Alt fra stipendier rettet spesifikt mot ungdom fra fattige familier til frivillige gaver og utdanning koblet til plikttjeneste i Forsvaret, oljeindustrien og lignende.

Det er ikke en god løsning å hjelpe de fattige ved å gi 90 prosent av subsidiene til de som allerede har mest fra før. Det er heller ikke en løsning å understøtte et utdanningssystem som gjør alt for å tekkes staten og dens penger, fremfor å tekkes næringslivet og gi studentene den utdannelsen de har behov for fra å få en jobb.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer