Kommentar

Gi AstraZeneca til de som vil ha den nå!

FHI har nylig besluttet at AstraZeneca-vaksinen ikke skal tilbys. De anser de andre vaksinene å være langt mer fri for bivirkninger enn denne. Visstnok ligger det snaut 200 000 doser AstraZeneca på lager, og 24 000 doser Janssen-vaksine lider samme skjebne. Hva burde fremtiden til disse dosene være?

I Viken og Oslo er smittetrykket dessverre fortsatt stort, selv om trenden akkurat nå er nedadgående totalt sett i disse områdene. Er det urimelig å anta at det sitter mange der ute i Viken og Oslo, som mye heller skulle tatt en liten risiko for komplikasjoner ved vaksinen, enn å gå gjennom sommeren uten vaksinen? Har vi noen god grunn til å overkjøre deres ønske om å ta AstraZeneca-vaksinen?

Det virker ikke spesielt gjennomtenkt å skulle nekte hele befolkningen å ta vaksinen ut ulempene som hittil er kjent. For meg virker dette bare som en handling som har til hensikt å signalisere ansvarlighet for folket, mer enn at det er en veloverveid avgjørelse. Bivirkninger skal selvsagt tas seriøst, men for mange er summen av det hele at det fortsatt er fornuftig å ta AstraZeneca-vaksinen, selv om den skulle være noe mer utrygg enn andre vaksiner. Da høres det bare nedlatende og overformyndersk ut at myndighetene later som de alltid vet best og skal detaljstyre hvem som skal få hva. Ekstra ille blir det når vaksinene alt er kjøpt inn for skattebetalernes penger, og fint kunne vært brukt på de som vil ha dem. Skal de ellers ligge ubrukt, eller kanskje destrueres? Litt av en ressursbruk i så fall!

Her er det også globale hensyn å ta. Det er ressursknapphet på vaksiner og påfølgende lang ventetid. Er det da rimelig at vi sitter her med doser vi ikke har til hensikt å bruke mens vi bestiller enda fler av andre merker, og legger ytterligere press på systemet?

Bildet er hentet fra PixaBay.

Politikerne må slutte å late som de vet best, og fokusere mer på å faktisk tjene folket og gjøre som den enkelte ønsker. En god start, midt i pandemien, er å gi et tilbud om vaksinedoser til de som har et behov for en vaksine øyeblikkelig, og ikke om måneder frem i tid. Eventuelle restdoser burde snarest selges eller gis bort til de som ønsker å ta dem i bruk nå, utenfor landets grenser.

Mest lest

Arrangementer