Kommentar

Med mindre smitte, kommer mer frihet

Med reduserte smittetall i Asker og Bærum, blir selvsagt mange Covid-relaterte smittevernstiltak mindre nødvendige. Da er det naturlig at politikerne så snart som mulig vedtar lettelser som reflekterer at smittfaren er redusert, og at trenden er nedadgående. Med mindre smitte, kommer mer frihet.

Det er forskjell på hvor problematiske de ulike tiltakene er, og dette burde reflektere rekkefølgen tiltakene oppheves i. Første prioritet må være å fjerne forbud som hindrer all aktivitet. For eksempel må treningssentre, serveringssteder på kjøpesentre, kinoer, svømmehaller og lignende få holde åpent snarest. Idretten må også få sette i gang som normalt. Alkoholservering burde igjen bli tillatt.Vi bør også oppheve reguleringer knyttet til hvilke arrangementer som tillates.

De anbefalte tiltakene knyttet til munnbindbruk, avstand og håndhygiene, er gode løsninger vi tåler å fortsette med lenger. Disse muliggjør at livet går videre mer eller mindre som normalt, samtidig som smittevernet ivaretas. De fleste av oss har også vent oss til disse tingene, selv om vi selvsagt gleder oss til pandemien er over og vi kan kaste munnbindet i søpla for siste gang.

Mest lest

Arrangementer