Nyheter

Senterungdommen vil ha lokallag på Svalbard

Forrige uke skrev Svalbardposten at Senterungdommen ønsker å opprette lokallag på Svalbard. Dette ble vedtatt som del av en resolusjon om Svalbardpolitikk under ungdomspartiets landsstyremøte 26. April.

Denne resolusjonen legger blant annet vekt på en visjon om et grønt skifte, og å forberede Svalbard på at kulldriften skal avvikles, med satsing på energilagring og fornybare energikilder. De gir også utrykk for et generelt ønske om å videreutvikle regionen gjennom et fokus på utdanning, arbeidsplasser og boligtilbud, som de igjen tror vil bidra til økt turisme.

De er i tillegg opptatt av å bevare norsk suverenitet i området, og har flere punkter som skal bidra til tettere integrering og forbindelse mellom Svalbard og Norge. Her er de spesielt kritiske til at EU skal utfordre Norges enerett til å regulere fiskevernsssonen rundt øygruppen.

Det bebodde Svalbard er et lite område med under 2 500 innbyggere. De er heller ikke en stor landbruksregion, og slik kan det virke som om de skiller seg fra andre distrikter der Senterpartiet har stor appell.

Jesper Nohr, internasjonal leder for Senterungdommen, tror likevel det er mulig å skape aktivitet der. Han sa til Liberaleren at Senterungdommen har lokallag på mange mindre steder, og bekreftet at AUF og Unge Høyre allerede har lokallag på Svalbard. Videre, mener han at noe av Senterungdommen sin styrke ligger i en forståelse av at ulike områder har ulike forutsetninger og muligheter. Han tror at fokuset på, blant annet, utnyttelse av lokale ressurser, lokalt selvstyre og å ta i bruk hele landet vil kunne tiltrekke mange på Svalbard.

Mest lest

Arrangementer