Kommentar

Er Kjetting-Jan 2021-varianten av Jan Simonsen?

Det er mye godt å si om FrP-politikerne som tar de enkle og populære standpunktene. De har for eksempel gitt partiet betydelig oppmerksomhet og oppslutning ved valg.

Jan Simonsen kunne formulere seg slik at liberalistiske prinsipp samlet folkelig støtte. Argumentasjonen var enkel, men standpunktene løste ikke utfordringene med en stadig større stat; tvert imot. Jan Simonsen var stortingsrepresentant fra 1989 til 2005, siste periode som uavhengig representant. Han døde dessverre sommeren 2019.

Skribenten har tenkt på Jan Simonsen og Øystein Hedstrøm, i forbindelse med noen av utspillene Jan Vindenes, bedre kjent som Kjetting-Jan, har hatt etter at han vant førsteplassen for Liberalistene i Hordaland. I Nettavisen går Kjetting-Jan til angrep på Høyre og standpunktet om formuesskatten. Høyre kan på landsmøtet til våren gi opp kampen om å avvikle formuesskatten. Angrepet fra Kjetting-Jan er godt og det gir Liberalistene oppmerksomhet, men han går i fellen om at de andre partiene på høyresiden beveger seg til venstre. Kjetting-Jan tar nemlig Liberalistene et langt steg til venstre med forsikringen om at han ikke har noe ønske om å privatisere sykehus eller skoler. Skal Stortinget kunne gi store skatte- og avgiftslettelser, også med liberalistiske representanter, må nasjonalforsamlingen sørge for strukturelle endringer i offentlig sektor. Privatisering av virksomheter og sektorer som sluker skattefinansierte penger, er en naturlig konsekvens. Uten endringer er det umulig å senke skatter og avgifter mye.

Valgprogrammet til Liberalistene

Liberalistene går inn for å endre helse- og skolepolitikken, i programmet for perioden 2021 – 2025.

Helsevesen, side 12 i partprogrammet:

–Liberalistene vil arbeide for at alle, uavhengig av inntekt, har mulighet til å få medisinsk hjelp. Men det innebærer ikke at staten skal utføre tjenestene, og det er et mål å gradvis arbeide for at flest mulig borgere sørger for finansiering av medisinsk hjelp selv.

Utdanning, side 32 i partiprogrammet:

–Det er viktig at barn og ungdom får den kunnskapen og de ferdighetene de trenger for å utvikle seg selv og fungere i samfunnet. Liberalistene mener det er behov for betydelige reformer av skolen. Det trengs et oppgjør med selve tankegangen i enhetsskolen om at alle skal lære det samme. Fritt valg av skole er grunnleggende for å legge til rette for flere gode skoler med større variasjon. Vi ønsker en gradvis overgang fra offentlige til private skoler.

Programmet beskriver en privatiseringsprosess, selv om det gjøres på en måte som kan gi en form for oppslutning ved valg 2021. Kjetting-Jan vet dette, men han skjuler programpostene for velgerne slik FrP-politikere på 90-tallet skjulte FrP-landsmøtets målsetting om en ny og liberalistisk kurs for Norge.

Hva er perfekt privatisering?

At det offentlige har ikke ansvaret for å finansiere eller produsere en vare eller tjeneste. Det offentlige har heller ikke ansvaret for at en vare eller tjeneste i det hele tatt blir produsert. Mennesker som har behov for varen eller tjenesten, må selv betale for den og finne leverandøren.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer

  • Ingen arrangementer