Kommentar

Mystiske forklaringer på mystiske spørsmål

I dansekomedien fra 1600-tallet av den franske dramatikeren Molière, “The Imaginary Invalid”, spør en av karakterene en lege om forklaringen på hvorfor det har seg slik at opium gjør at folk sovner. Legen forklarer at opium gjør at folk sover fordi “opium er en substans som følger et søvninduserende prinsipp”. Problemet med svaret til legen, er at det ikke er en forklaring i det hele tatt. At opium følger et søvninduserende prinsipp, er bare en annen måte å si at opium gjør at folk sover. Forklaringen legen ga er akkurat like mystisk som spørsmålet var ment å besvare.

En korrekt forklaring ville gått inn på hvorfor det kjemiske innholdet av opium har en beroligende effekt fordi kjemikaliene etterligner andre kjemikalier i hjernen, som så påvirker hvorvidt vi blir trøtte. Denne forklarer er mindre mystisk; den forklarer en mystisk egenskap til opium ved å referere til ting vi allerede forstår og gjør dermed verden til et litt mindre mystisk sted å være i. Videre har den en forklaringsverdi fordi vi kan bruke den til å gjøre prediksjoner over hvilke andre kjemikalier som har en søvndyssig effekt, hvilke medisiner som kan fungere som en motgift til opium, og så videre.

Legg merke til feiltrinnet til legen. Fiksjonell som han er, gjør han samme feil som mange av oss gjør når vi forsøker å forklare verden rundt oss. Kristne som ser en trang til å nevne Gud inn i enhver sammenheng, gjør også ofte dette feiltrinnet. Gudsforklaringen er et eksempel på et mystisk svar. Konseptet “Gud” forklarer alt uten å forklare noe som helst. Selv om vi antar en allmektig guds eksistens, har det ikke noe forklaringskraft for oss å si at en gud står bak de fysiske mekanismene som får motoren i en båt til å kjøre eller hvorfor de økonomiske forholdene i Mosambik er bedre enn i Nederland. En allmektig gud kunne sikkert ha endret litt på fysikken eller samfunnets strukturer slik at dette ikke var tilfellet, men når Gud alltid brukes som forklaring, er det bare en annen måte å si at Gud er årsaken til alt. Det forklarer oss ikke det årsaksforholdet mellom ulike konsepter og hendelser relativt til hverandre.

Spørsmål, Spørsmålstegn, Hjelp, Svar, Symbol, Ikonet

Noen ganger gjør vi også feiltrinnet når vi skal forklare naturlige fenomener. Dersom noen for eksempel har fått en sykdom av smitte, forklarer vi det med at noen har vært i kontakt med en bakterie eller et virus – tross at det å få en sykdom av smitte, er det samme som å ha vært i kontakt med en bakterie eller virus, og dermed ikke gir oss noen forklaring på hvorfor akkurat denne personen ble syk. Det gir oss for eksempel ikke svar på hvor og når, og eventuelt av hvem, personen ble smittet.

Andre eksempler innebærer mer diffus sitater om livsvidsom, som du gjerne ser poster av på sosiale media, som “Alt skjer for en grunn”, “Livet består av oppturer og nedturer” og lignende. Disse sitatene påpeker bare noe som kan bli sagt om så å si alt. Igjen, man forklarer alt ved å forklare ingenting. Man sier kanskje noe sant om noe, men man har ikke sagt noe man ikke allerede visste ut i fra premissene for spørsmålet.

Vi gjør også feiltrinnet i moralfilosofien. Når noen sier at de har en rettighet til eller fra noe, uten å forklare hvorfor dette gjør det de gjør moralsk, begår de feiltrinnet av å gi et mystisk svar på et mystisk spørsmål. Man gjengir bare sin tro om hva som er moralsk gjennom å forklare at noe er en rett, uten å forklare hvorfor. Hvis jeg som et kontraargument hadde fortalt deg at mennesker av likt kjønn ikke har rettigheten til å gifte seg, og du hadde vært uenig med det, er det ikke noe vi kunne gjort for å blitt enige, utenom å gå inn på hvorfor rettigheten oppsto. Å diskutere hva ens rettigheter er, uten at disse rettighetene korresponderer med et overbevisende svar om hva som er riktig, godt eller bra, har vi ikke gjort annet enn resirkulere meningene våre om moral med andre mer skjulte ord. Du kunne lik så greit bare sagt at du mente dette var bra. Med mindre vi gir en forklaring på det moralske ved en rettighetet, har vi altså ikke gitt en forklaring på hvorfor noen har en rettighet til noe.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer