Kommentar

Erna gir trolig blaffen i landsmøtevedtak

Høyres landsmøte har foretatt et par vedtak, vedtak som er piler i sjelen til Kristelig Folkeparti. Mye tyder på at vedtakene er verdiløse med ikke-sosialistisk flertall på Stortinget i neste valgperiode.

Erna Solberg. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen (CC BY-NC-ND 2.0)

Høyre har i programmet for perioden 2021 – 2025 vedtatt at partiet skal avvikle forbudet mot sexkjøp, et naturlig standpunkt. Høyre var imot sexkjøpsloven, Høyre gikk til valg på standpunktet i 2017 og gjør det samme i 2021. Argumentet til flertallet på landsmøtet, er at forbudet rammer utsatte mennesker; altså selgerne. Forhåpentligvis hadde en del av delegatene et ideologisk fundament for standpunktet.

Høyre, Venstre og FrP hadde flertallet på Stortinget i perioden 2013 – 2017. Flertallet gjorde ingen ting med forbudet mot sexkjøp. I perioden 2017 – 2021 inngår KrF i det nødvendige flertallet. Sexkjøpsloven har vært et ikke-tema i denne perioden.

Høyres landsmøte vraket konstanstøtten i partiprogrammet, en milliardutgift i statsbudsjettet hvert år. Det beste vi kan si om kontantstøtten er at ordningen er billigere enn barnehage målt i skattefinansierte penger, og ordningen gir valgfrihet til småbarnsforeldre. Kontantstøtten er en hellig ku for KrF.

Partiledelsen i Høyre var i mindretall i begge disse sakene på landsmøtet. Det er partiledelsen som skal forhandle med regjeringspartiene og FrP etter valget i september.

Sperregrense
Det er mulig med troverdighet å påstå at demokratiet er det beste vi har, men det er langt fra perfekt. Det norske systemet gir de minste partigruppene betydelig innflytelse på Stortinget, noe KrF og Venstre er et gode eksempel på i to valgperioder.

Hvis det blir et ikke-sosialistisk flertall på Stortinget etter valget i september, skal Høyres partiledelse forhandle med FrP, KrF og Venstre. Forutsetningene for forhandlingene, er at KrF og Venstre kommer over sperregrensen og at FrP gjør et godt valg.

I disse forhandlingene kommer Erna Solberg til å gi blaffen i et par av vedtakene fra helgens landsmøte. Hun gir blaffen fordi KrF krever det når partiene skal lage avtalen for perioden 2021 – 2025. Erna er stjerna og for henne har det ingen negative konsekvenser innad i partiet å bryte landsmøtevedtak og partiprogrammet.

Samarbeidet Høyre, FrP, KrF og Venstre er godt argument for å øke sperregrensen fra fire prosent. Økt sperregrense kan gi store endringer på sammensetningen av Stortinget, men det vil gi mer innflytelse til partiene som har størst oppslutning. Det bør Høyres landsmøte sette pris på.

Mest lest

Arrangementer