Kommentar

NRK kan returnere tre mrd

På tirsdag ble det kjent at NRK flytter sitt hovedkontor til Ensjø. De nye lokalene kostet rikskringkasteren 800 millioner. I fjor ble eksisterende eiendommer på Marienlyst solgt til Ferd for 3,75 mrd. Statskanalen sitter altså igjen med nesten tre mrd etter transaksjonene.

Disse midlene bør returneres lisens- og skattebetalerne.

NRKs hovedkontor på Marienlyst solgt til Ferd.

Statskanalen var inntil 2020 finansiert via tvungen lisens fra innehavere av TV-apparater. Fra 1. januar i fjor ble ordningen utvidet til også å omfatte de som ikke eier TV-apparat via skatteseddelen. Mediebedriften NRK er altså ansett som et fellesgode som alle er tvunget til å finansiere, enten man benytter statsselskapets tjenester eller ikke.

I en slik ordning må det tilligge NRK en forventning om å forvalte sine midler ansvarlig, og be om bare det som er strengt nødvendig fra fellesskapet for å fylle sitt samfunnsoppdrag. Transaksjonen avslører at NRK har valgt å sitte på en unødvendig dyr eiendomsmasse i mange tiår, og latt lisensbetalerne ta regningen.

Det ville være en uheldig insentivmodell dersom statlige selskaper som misbruker sin monopolposisjon skulle få sitte igjen med midler som stammer fra misbruk av et implisitt tillitsforhold til publikum. Det virker rimelig at NRK ikke bør få disponere disse midlene selv, men returnere dem til fellesskapet. NRK bør møte med luen i hånden og be om midler til det de mener er nødvendig for å skjøtte sitt samfunnsoppdrag i det videre i en vanlig politisk prioriteringsprosess. Historisk grådighet bør ikke være grunnlag for romslige budsjetter i fremtiden.

En fin symbolsk handling ville være å returnere pengene direkte og andelsmessig til lisens- og skattebetalerne. Det er de som er ofrene for den uansvarlige forvaltningen.

Aller best var det om staten sluttet å drive mediehus.

Mest lest

Arrangementer