Nyheter

Liberalistene har innkalt til ekstraordinært landsmøte

Sentralstyret i Liberalistene har innkalt til ekstraordinært landsmøte, et landsmøte som blir avholdt digitalt torsdag 10. juni.

Ronny Skjæveland taler på Liberalistenes landsmøte i 2020.

Landsmøtedatoene er 5. og 6. juni. På grunn av gjeldende smittevernregler for Oslo kommune, er det umulig å gjennomføre det som var planlagt. Lokale smittevernregler gjør det vanskelig for Liberalistene.

Alle medlemmene kan delta på det ekstraordinære landsmøtet, men kun delegatene har stemmerett. Det er kun én sak landsmøtet skal behandle, nemlig forslag om å utsette det ordinære landsmøtet.

-Vi håper at flest mulig har anledning til å delta og at vi får en god diskusjon på hvordan landsmøtet kan gjennomføres på en god og trygg måte, har partileder Ronny Skjæveland skrevet i en e-post til medlemmene.

Mest lest

Arrangementer