Kommentar

Skammelig å gi mer penger til pensjonistene

Alderspensjonistene er landets rikeste aldersgruppe. Likevel gir politiske populister dem stadig mer og mer penger. Det er skammelig.

For å ta en sammenligning. Det siste året har blant annet sykepleier og lærere hatt en stor jobbmessig belastning på grunn av koronatiltak. De mente derfor at man i år fortjente mer lønn. Jeg er selv lektor og i Oslo har lektorers lønnsøkning en ramme på 2,8%. Andre lærere har omtrent tilsvarende lønnsøkning. Sykepleierne får en lønnsøkning med en ramme på 2,7%.

Hva da med pensjonistene? I VG kan vi lese at det er enighet om å gi 650 millioner mer til pensjonistene i trygdeoppgjøret. Tallet blir imidlertid mer interessant når man gjør det om til prosentvis økning. Regjeringen hadde foreslått en økning på 3,58%. Altså betydelig mer enn lærere og sykepleiere. Så kommer utgiftspartiene Ap, Sp, SV og Frp og øker dette til 3,83%.

Istedenfor å gi mer til mennesker som har en utfordrende jobb, gir men mer penger til den rikeste aldersgruppen. Det er forståelig at lærere og sykepleiere er ganske sinte på sin lønnsjustering.

Et av argumentene jeg ofte hører for at det er vanskelig å gi et skikkelig lønnshopp til sykepleiere og lærere, er at det er så mange av dem, og at det derfor er så dyrt. Det er billigere for eksempel å gi store lønnsøkninger til direktører i skolesektoren. Nå er det imidlertid slik at det også er veldig mange alderspensjonister, så det argumentet blir kraftig svekket av pengeflommen til de rike pensjonistene.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer