Magasin

Europeiske tilstander

I et land som Norge, hvor gjennomsnittlig lønnsnivå er høyt og offentlig velferd godt utbygd, vil det kreves mye initiativ og stadig smartere løsninger for at landet skal beholde sin konkurransedyktige posisjon og fortsatt være et attraktivt land for andre å bosette seg i.

Paris i fugleperspektiv. Bildet er tatt av Walkerssk fra Pixabay

Europa har historisk sett hatt en sentral rolle i modernisering av sivilisasjoner og eksport av liberalt tankegods. Rettstaten og eiendomsretten desentraliserte statens makt, resulterte i et mangfold av gode ideer fra private aktører, og førte til en velstandsvekst som ikke verden før hadde sett maken til.

Liberalismens opprinnelse og spredning

Liberalismens ideer om individets rett til selvrealisering kom for alvor med den engelske filosofen og legen John Locke. Locke levde på 1600- og 1700-tallet hvor folk hadde lite sosial mobilitiet. Han var blant de aller første filosofene som forfekter et konstitusjonelt syn på maktfordeling, toleranse og ytringsfrihet som måtte respekteres av styresmaktene. Locke ble hverken omtalt som liberal eller liberalist, men hans politiske tanker er i stor grad forenelig med det vi finner på liberal høyreside i dag.

Siden liberalismens begynnelse i England på 1600-tallet og videreutvikling gjennom 1700-tallet, har ideene og det tilhørende verdigrunnlaget spredt seg til flere land i Europa. Opplysningstiden kan anses å være ansvarlig for spredningen av liberalismen i Europa, ettersom opplysning var moteriktig og hadde høy etterspørsel blant de lærde i den europeiske overklassen. I Frankrike oppstod en mer radial variant av liberalismen gjennom den franske revolusjon i 1789, selvom selve opplysningstiden oppstod fra engelsk og fransk filosofi.

Johann Friedrich Struensee (1737-1772).
Bilde: Jens Juel (1745-1802)

Det kan diskuteres hvorvidt Danmark-Norge hadde noen opplysningstid på 1700-tallet, ettersom det egentlig ikke var noen vitenskapelig basert, verdslig og kritisk-politisk bevegelse som utfordret kongens enevelde. Det foregikk et kunnskapsløft hos befolkningen gjennom presteskapet, men prestene var ikke liberale, og vesentlige aspekter ved den humanistiske opplysningstidens idealer falt derfor bort. Det ble likevel en rekke liberale reformer i Danmark-Norge rundt 1770 takket være den tyske legen Johann Friedrich Struensee som fikk regjere på vegne av kongen. Struensee var dessverre lite taktisk og ikke spesielt opptatt av å opprettholde fasaden om at kong Christian VII styrte, noe som medførte at han ble henrettet i 1772 for majestetsforbrytelse. Danmark-Norge var ikke klar for den humanistiske ideologien som allerede hadde begynt å slå rot på det europeiske kontinentet.

Europeisk kultur og politikk

De europeiske demokratiene har beholdt og videreført mye av det liberale tankegodset som oppstod på 1700-tallet. Det er likevel store kulturelle og politiske variasjoner og blandingsforhold mellom liberalisme og andre ideologier innad i Europa. Selv i Vest-Europa, som hadde felles verdigrunnlag om en begrenset statsmakt helt siden 2. verdenskrig og frem til oppløsningen av Sovjetunionen 1991, er det betydelige variasjoner i myndige menneskers rett til fri utfoldelse og eiendomsrett.

De skandinaviske landene betraktes som nokså kulturelt og politisk like, men hvis man studerer de politiske forskjellene nærmere vil man raskt oppdage at Danmark har mange flere likhetstrekk med vesteuropeiske land på kontinentet, mens Norge og Sverige politisk sett fremstår mer isolerte.

Man kan peke på flere historiske grunner til at Sverige og Norge innskrenker voksne menneskers frihet mer enn hva for eksempel Danmark, Belgia, Tyskland, Nederland, Storbritannia, Frankrike og Spania gjør. Sverige og Norge har for eksempel hatt store problemer med alkoholisme i bygdene, noe som styrket de sosialt konservative kreftene i samfunnet og førte til strenge reguleringer for omsetning av alkohol. Når de sosialt konservative kreftene først slår rot så kan det balle på seg til å bli reguleringer på pengespill, helligdagsfred, butikkers åpningstider og sjenanse i offentlig rom som musikk, drikking og kraftig lysbruk.

Hvert år arrangerer København en gatefestival kalt Distortion som går over hele byen. Alle aldre er representert og man kan ha med egen drikke. Kunne en tilsvarende festival vært arrangert i Oslo?

Distortion 2018. København, Danmark

Det kontinentale Europa har også periodevis hatt problemer med desperasjon, fattigdom og avhengighet, så hvorfor har ikke disse landene blitt like kraftig regulert og ført til omfattende frihetsinnskrenkinger hos voksne folk? Kanskje var det kontinentale Europa bedre ideologisk rustet fra starten av til å takle samfunnsmessige problemer med et liberalt utgangspunkt da de inntraff. Kanskje har Sverige og Norge også vært vanskeligere å styre på en bærekraftig og samlende måte fordi begge landene preges av lavt folketall og høy spredning, samtidig som staten har tilrettelagt for at folk skal fortsette å bo på bygda hvor det gjerne er 10-20 års forsinkelse i holdningsmessig utvikling.

Et samfunn for de mange, ikke de få

Det kontinentale Vest-Europa praktiserer på mange måter et lovverk som er tilpasset normalt oppegående voksne mennesker, fremfor særdeles ressurssvake folk eller barn. Motorveiene har samme fartsgrense som veiene er bygd for, voksne kan handle mat og alkohol nesten hvor som helst og når de vil, det er tillatt med pengespill på casino utenom statens systemer. Det er tillatt å kjøpe og selge sex, uten at man hopper til konklusjonen om at alle sexarbeidere er i en stakkarslig, ressurssvak tilværelse. Vest-Europa har tillit til at voksne mennesker er oppegående nok til å styre sitt eget liv, og ettersom landene stort sett er velstående og stabile demokratier så kan man vel konkludere med at det fungerer greit?

I Norge og Sverige har vi vært uheldige med sterke sosialkonservative allianser som deler politiske standpunkter av helt forskjellige grunner. Omsorgsfulle sosialister og sosialt konservative kristne eller bønder går gjerne sammen om å gruse reformer med høyt potensiale for vekst eller verdensledende modernisering, fordi det kan utgjøre en trussel arbeidere, den kristne kulturarven eller små barn sin trygghetsfølelse. En politikk som kunne satt standarden for framtiden forkastes som en fjern og fremmed drøm, og man fortsetter heller med gårsdagens trygge løsninger.

Konservative valg er ikke nødvendigvis mindre risikable, men å holde fast ved det gamle byr på færre overraskelser. Foto: Free-Photos

Mennesket har en begrenset evne til å ta innover seg tapet fra de sjansene man aldri tok, den fantastiske oppdagelsen man gikk glipp av på stien man aldri valgte. Heldigvis har internett og billige flybilletter til andre land gjort det mulig å oppleve og lære politikk som kanskje ble foreslått men aldri realisert i Norge. Man får alternative systemer å måle Norge mot, og det blir umiddelbart mye mindre rom for spekulasjon om alt som kan gå galt hvis man åpner mer opp. Det er derfor viktig at nordmenn reiser til andre europeiske land og booker lokale turer gjennom for eksempel Tripadvisor, slik at man får ordentlig innsyn i lokal kultur og lovverk. Med klare referanser kan man sette Norge i et kritisk lys og vurdere landet med internasjonale briller.

Med en internasjonalt opplyst befolkning vil det ikke lenger gi mening for politikere å TRO noe om konsekvensene av foreslåtte liberaliseringer som lenge har vært vedtatt politikk i andre europeiske land. Folket vil allerede vite hvilke liberaliseringer som er godt utprøvd og fungerer, og svartmaling fra bakstreverske talspersoner og lobbyister vil kunne tilbakevises enkelt. Kunnskap om liberalisme er makt, og vi som bryr oss nok om den må reise og lære slik at bringe den liberale arven videre.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer