Kommentar

Kjære ungdom: Du har kastet bort tre år!

Tid er den mest dyrebare ressursen som vi har. Den bør man bruke på en måte som gir resultater eller glede!

Denne kommentaren er inspirert av debattinnlegget Kjære ungdom med toer på vitnemålet. La meg først klargjøre et viktig poeng. Nevnte debattinnlegg, fokuset på toppkarakterer i avisene og denne kommentaren handler om videregående skole. Den skolen og linjen som eleven selv har valgt. Jeg kan skrive mye om grunnskolen, men det skjer ikke her. Kommentaren min inneholder også viktige nyanser, så få dem med deg.

Hvis du går ut av videregående skole med bare 2-ere på vitnemålet, har du med stor sannsynlighet kastet bort arbeidsdelen av tre år av livet ditt. 2-ere viser et par sentrale ting. For det første betyr de at du har lært lite. For det andre har du et papir som hinter frempå om at du enten er lat, dum eller bruker tiden på ting du burde holde deg unna. Eller kombinasjoner, selvsagt.

Ikke et bra tall når det gjelder karakterer!

Her kommer en nyanse. Selvsagt er det ikke kun resultater som er viktig. Man kan gjøre ting fordi det er morsomt. Det er imidlertid sjelden slik at man velger en studieretning på videregående som man gjør det dårlig på, fordi det er morsomt. Det kan også finnes andre grunner til at du valgte akkurat den skolen eller valgte å fortsette. For eksempel en tiltrekkende gutt eller jente som du er interessert i.

På videregående skole skal man velge linje målbevisst i tråd med interesser og fremtidsplaner. Når man gjør noe slikt, så har man forpliktelser overfor seg selv. Din tid bør ikke sløses vekk på en utdannelse som du ikke får bruk for eller har interesse for. Selvsagt er det også kostbart for samfunnet at folk opptar en skoleplass uten å lære noe. Poenget her er imidlertid at det heller ikke er bra for den det gjelder. Mennesker har ansvaret for å velge godt for seg selv.

Det er endel politikk i dette. Alle ungdommer har rett til tre års videregående opplæring. Det påvirker unge menneskers valg gjennom gale incentiver. Det forventes at man fullfører videregående skole, selv om man ikke lærer særlig og karakterene er dårlige. Det at andre betaler for skoleplassen, sørger i tillegg for at videregående skole blir kunstig billig for skoleelevene. Dette fremstilles som til fordel for ungdom, og spesielt for skolesvake ungdommer.

Litt av poenget i denne kommentaren er å snu på dette. Disse incentivene er til særskilt ulempe for de mest skolesvake elevene siden de oppmuntres til å kaste bort livet sitt. Dette er jo også litt av grunnen til at man sjelden er ærlige om at det er det man gjør når man går ut av videregående skole med dårlige karakterer.

Det er rett og slett galt å oppfordre alle til å fullføre videregående skole. Det er lov å snu i tide. Det kan være bra å droppe ut av videregående skole. Det gir muligheten til å gjøre noe mer konstruktivt med livet sitt.

Her kommer en nyanse til. Dersom alternativet er å sove til langt over middag og deretter spille dataspill og drikke cola eller øl til langt på natt, så kan det være bedre å faktisk stå opp om morgenen og fullføre. Dette er et argument for å ikke gi offentlig støtte til friske, unge mennesker. Det gir gale incentiver og har dårlige resultater for dem som mottar disse. La meg være helt tydelig. Det bør ikke gis en eneste krone i NAV-penger til unge og friske mennesker. Det er kostbart for samfunnet og skadelig for mottakerne av slik støtte. Legg merke til at jeg spesifiserer at det gjelder friske mennesker. Syke havner selvsagt i en annen kategori, inkludert både fysiske og psykiske lidelser, ikke inkludert «vondt i viljen».

Siden det er et slik press for å fullføre selv med dårlige karakterer, så er det viktig å være tydelig på at det er bortkastet. Begynn på nytt. Ta et friår og jobb. Dra til utlandet. Sett deg på biblioteket og les noe du synes er spennende. Ta tak i livet ditt.

Ungdoms tid er for dyrebar til å gi etter for feilslått snillisme.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer