Debatt

Norsk Narkotikapolitiforening – en rolleblanding av dimensjoner

Arnt Rune Flekstad.

Noen sa en gang at det farligste med narkotika, var å bli tatt med det. Sitatet er ofte brukt for å få frem litt latter i en debatt som ellers preges av skam, ignoranse, ødeleggelse og negative menneskesyn. For det er faktisk mennesker som har blitt ofrene i denne «krigen mot narkotika», som tilsynelatende ikke kjenner noen grenser og hvor tilhengerne åpenbart mener at målet helliger alle midler.

De siste dager har vært preget av oppslag om Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF), en gruppe som alt for mange har sett som en del av politiet, noe de nok selv har hatt stor nytte av og ikke akkurat jobbet hardt for å bekjempe. For her snakker vi sammenblanding av dimensjoner, ord som korrupsjon har sjeldent vært mer på sin plass. Vi har altså hatt en gruppe bestående av ledende personell fra politi, forsvaret, rettsvesenet og tollvesenet som aktivt har kjempet for å opprettholde en forbuds og straffelinje innen ruspolitikken. En gruppe som i sitt medlemsblad i årevis har ledd og gjort narr av «dophuer» samtidig som de har avholdt sine beryktede fyllefester for medlemmer, og mottatt millioner i skattepenger for aktiviteten attpåtil.

Medlemmer i politiet har endog klart å få tusket seg til at medlemskontingenten ble dekket over lønnsslippen, ofte har de stilt som representanter for egen forening i arbeidstiden, selvsagt iført full uniform. Samtidig løfter de skuldrene med et dumt blikk og hevder hardnakket at de ikke skjønner hvordan folk ikke har forstått skillet mellom NNPF og Politiet. Utesteder har blitt oppfordret til å bli en del av Bry Deg – Si nei til Narkotika, som har vært en stor inntektskilde til organisasjonen, ved å bli kontaktet på en måte som gjorde at disse trodde det var politiet og kommunene som sto bak. I Kristiansand ble utestedene forklart at de ved å henge opp skilt, betale lisens og med det nekte personer med legaliseringsbudskap på seg å komme inn, ville slippe prikker på skjenkebevilgningen. For få år siden presterte de også å kontakte Twitters hovedkvarter med krav om å fjerne en parodikonto som hadde irritert ledelsen lenge. Kontoen forsvant, henvendelsen var innsendt med politiets brevhode. De vil nok hevde det ikke var noen rolleblanding der heller.

Det er på tide at disse ikke bare blir sett i kortene, men at man faktisk gir et klart signal om at korrupsjon og maktmisbruk er uakseptabelt. Ikke minst i den delen av staten som skal etterforske og straffe lovbrudd – ikke finne på eller skape lovene selv – gjennom å etterforske alle involverte parter og ta ut tiltale med krav om straff, hvor det lar seg gjøre.

Mest lest

Arrangementer