Debatt

Hvordan vinne kampen om idéene?

Om man har ambisjonen å forandre samfunnet slik at vi får en radikalt mindre statsmakt, og en fri og markedsstyrt økonomi, så må man simpelthen jobbe målbevisst for å få unge og voksne mennesker til å forstå fordelen med de klassisk liberale ideene, laizzes-faire liberalismen er jo beviselig overlegen andre ideologier både moralskt og nyttemessig.

Men hvordan klare dette? Om man begrenser idekampen til en partipolitisk kamp, dvs man går inn på motstanderens arena, så er vi forhåndsdømt til å tape. Da blir ideene bare som et luftslott vi kan drømme om, men aldrig virkelig kunne håpe er mulig å nærme seg i overskuelig framtid.

Hva som behøves, er å ta tilbake definisjonsmakten i den politiske kampen. For å klare dette, er det helt nødvendig med aksjonisme. Med en i utgangspunktet kompromissløs liberalistisk bred aksjonismefront vill media bli nødt til å skrive om aksjonene, og da er det mulig å forsvare disse på liberalistisk idegrunn, og på slik måte dermed framtvinge en forandring av definisjonsmakten, som er utgangspunktet for å klare å gjennomføre større politiske forandringer som man kan være stolt over når man tenker på barn og kommende generasjoner.

En slik aksjonismefront må selvfølgelig ha en gjennomarbeidet, god ideologisk grunn, og jeg mener denne bør baseres på naturretten og det liberalistiske ikke-voldsprinippet. Jeg vil gi noen eksempler på slike mulige aksjoner:

  • Skjule flykningebarn som trues med hjemsendelse, og samtidig åpent forsvare dette.
  • Smugle kjøtt o.l. og dele ut på torv i offentlighet, ev gi det som gave til gode formål, som f eks mennesker som ønsker ta imot det, eller til institusjoner for eldre.
  • Servere alkohol til voksne, uten offentlig tillatelse, samtidig som man holder tale og forsvarer dette.
  • Starte arbeids-/vedlikeholdsprosjekt der man får betalt eller selv betaler andre arbeidere svart. Kan f eks være å male et hus for en eldre person som ikke har råd til å betale hva det koster fra et malefirma med moms oa tilleggskostnader.

Aksjonene bør planlegges godt, og koordineres med en bred leserbrev/sosial media kampanje, der man forsvarer de dagshete aktuelle aksjonene på liberalistisk grunnlag. Samtidig følges dette opp med godt forberedte politiske idedebatter med liveoverføring via internett, slik at etablert media ikke kan lykkes i å blokkere debattene.

Er Liberalistene villig til gjennomføre dette?

Om ikke, blir det det bare nok en meningsløs valgkamp der man kjemper om noe enslig mediainnslag, for å kunne øke oppslutningen fra 0,2 till 0,4 prosent.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer