Kommentar

Tenk nytt om OL

Tokyo 2020, Olympiske Leker i Japan har nå foregått omtrent en uke. Sommer-OL skulle vært arrangert i fjor, men på grunn av pandemien ble gigantarrangementet utsatt. I to uker skal seere over hele verden følge utøverne i 339 øvelser med medaljer på tvers av 33 idretter og 42 arenaer.

Sommer-OL er et gigantisk arrangement, en ubeskrivelig stor begivenhet. Også mennesker uten interesse for idrett får med seg høydepunkt fra Olympiske Leker.

Det er Den internasjonale olympiske komité (IOC) som eier OL, altså De olympiske sommerleker og De olympiske vinterleker. Gjennom salg, medierettigheter og sponsorstøtte er IOC en velstående bedrift eller organisasjon.

Organisasjonen ble stiftet i 1894 og har klart seg bra i snart 130 år. Egentlig er en organisasjon som eier idrettsarrangement ideelt. Det fungerer på mange av områdene i frivillig sektor. Den private modellen bør utvikles, ikke innlemmes i folkevalgte organ og politiske vedtatte budsjett.

Lenge var IOC en privat klubb som forvaltet store verdier der medlemmene ble valgt uten særlig innflytelse fra andre enn «gutteklubben grei». Dette har blitt endret, uten at troverdigheten til IOC har blitt vesentlig bedre i samfunnsdebatten. Prosessen med at Oslo skulle søke vinter-OL i 2022, ble stoppet i 2014. Det er kun syv år siden.

Skandaler

Som leser stusset du sikkert på påstanden om at organisasjonen har klart seg bra i snart 130 år. Det har vært skandaler og korrupsjon, men olympiske leker blir arrangert omtrent når lekene skal arrangeres. Lekene er populære, både i form av oppslutning og salg av medierettigheter. Medietallene fra sommerens OL kommer til å bli høye, selv om det er et mesterskap midt i en pandemi uten mange tilskuere på tribunene.

NRK har laget en liste over det som kalles skandaler i IOC. Listen består av alt fra korrupsjon til manglende ytringsfrihet i form reklamereglement og bruk av sosiale medier. Som liberalister har vi ingen ting imot at den private eiendomsretten regulerer ytringsfriheten og IOC benytter seg av dette prinsippet.

Etter korrupsjon i forbindelse med Salt Lake City-OL i 2002, har det blitt gjennomført reformer i den private organisasjonen. Det har blitt nye prosedyrer for valg av arrangør, og nye regler for sammensetning av komiteen. «Gutteklubben grei» har gitt fra seg makt til nasjonale OL-komiteer og internasjonale særforbund. I Norge finansieres Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité av spillemidler, overskuddet til Norsk Tipping. Hovedtildelingen for 2021 viser en bevilgning på 750 millioner kroner til det sentrale organet. Av disse pengene går 165 millioner kroner til toppidrett. En liberalist misliker at det offentlige overtar oppgaver fra en privat aktør, selv om det er en motbydelig aktør. IOC er et arbeidsoppdrag for det norske olympiske forbundet.

Kan ikke gå galt for IOC

IOC eier og arrangerer Olympiske Leker uten store ulemper for egen organisasjon. De ulike arrangementene settes ut til byer som har politikere som er villig til å bruke mye penger på OL, enten det er ungdoms-OL eller et ordinært mesterskap som akkurat nå pågår i Tokyo. Byene konkurrerer, og IOC-medlemmene kan velge og vrake. Heldigvis har det med årene blitt færre søkere.

Arrangørene må stille en rekke garantier, kjent fra den norske debatten som statsgaranti. Bruttogarantien inkluderer alle nødvendige investeringer for å gjennomføre arrangementet. I tillegg krever IOC forpliktelser av ikke-økonomisk art; en garanti knyttet til beskyttelse av olympiske varemerker og oppfyllelse av IOCs charter, samt til fri
innførsel og utførsel av personell, varer og tjenester som anses nødvendig for å arrangere mesterskapet. IOC hevder nå at kravene til arrangørene har blitt senket, men likevel er det astronomiske summer for å arrangere OL.

I hvert eneste OL blir budsjettet sprengt, ifølge Forskning.no. Den danske professoren Bent Flyvbjerg sier at i hvert OL siden 1960 har det blitt budsjettert altfor lavt. Professoren stiller spørsmålet om vi bør skrote OL?

Svaret på spørsmålet er nei, hvis IOC, politikere og idrettsbevegelsen tenker nye tanker om Olympiske Leker.

La oss privatisere OL

Hvordan IOC skal styres, bør eierne bestemme. Det politikere bør gjøre er å si nei til skattefinansierte mesterskap. Det beste alternativet uten finansiering gjennom politisk vedtatte budsjett, er at OL privatiseres.

IOC bør eie ett eller flere områder og få full frihet over egen eiendom innenfor rammen av den private eiendomsretten. På eiendommene kan IOC arrangere olympiske mesterskap og andre store arrangement. Det ville blitt billigere, og mer miljøvennlig gjennom gjenbruk for vinter- og sommeridrett.

Hvis IOC er en dårlig arrangør i eget «land», vil organisasjonen gå konkurs og/eller bli møtt av konkurrenter som gjerne arrangerer store mesterskap uten politiske vedtak i statsbudsjettsammenheng.

Gjennom full privatisering kan vi bli faster, higher, stronger – together.

Mest lest

Arrangementer