Nyheter

Knuser kompiskapitalismen

Når Big Brother skal hjelpe Big Business, er ofte kuren verre enn sykdommen.

Den svenske liberaleren Johan Norberg har laget et nytt TV-program. Corporate Welfare: Where’s the Outrage?

Her tar han for seg hvordan store selskaper skaffer seg politiske særfordeler på bekostning av vanlige mennesker.

Du kan se tv-programmet her:

Corporate Welfare: Where’s the Outrage? – A Personal Exploration by Johan Norberg – Full Video

Det er vanlig å tro at de store og mektige ønsker seg et fritt marked, en ren kapitalisme. Uttrykket crony capitalism, hva vi kaller kompiskapitalisme, viser imidlertid at sammenblandinger av staten og kapitalen skaper noe helt annet enn et fritt marked.

Johan Norberg har laget et program som i starten virker spesialtilpasset til å nå ut til et venstreorientert publikum. Han er flink til akkurat dette. Fremme sine tanker på en en måte som appellerer til hele det politiske spekteret. Senere i programmet kommer saker som folk på høyresiden vil kjenne seg mer igjen i.

Videoen starter med oljeselskaper i Baton Rouge in Louisiana. Deretter går turen videre til IKEA i Memphis og deretter til Chicago. Norberg viser hvordan de store selskapene benytter kontaktene til å skaffe seg privilegier og økonomiske fordeler. Senere kommer vi til landbrukssubsidier og finanskrisen i 2008. Avslutningsvis får vi innblikk i en viktig deregulering fra 1980, foretatt av Demokratene ved Jimmy Carter og Ted Kennedy.

Programmet er godt satt sammen med personlige historier, gode eksempler og solid argumentasjon. Vel verdt en time av din tid.

Mest lest

Arrangementer