Debatt

Du bør stemme Fremskrittspartiet

Siden ALPs stiftelse i 1973 er FrPs mantra det samme: Til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep.

Mandag 13. september blir et skjebnevalg. Et valg bestående av hvilken retning landet skal ta. Mer stat eller mer frihet? For enhver liberalist er valget enkelt. Sistnevnte skaper det samfunnet man ettertrakter hvor det er frihet, harmoni, vekst og velstand. Troen på at enkeltmenneske er i bedre stand til å ta egne valg, istedenfor politikerne er en kjerneverdi som ikke kan fravikes.

Ole Jakob Warlo

Valgfrihet i velferden – brukeren i fokus
Når velferdsstaten eksisterer som den gjør er det viktig at den driftes best mulig. Gjennom offentlige, private og ideelle aktører skapes en helhetlig velferdsmiks som kommer enkeltmenneske til gode. Konkurransen dem imellom gir bedre innovasjon og nytenkning, hvor brukeren settes i sentrum. FrP vil i motsetning til venstresiden ikke la seg drive av feilslåtte ideologiske skylapper ved å forby kommersielle aktører, når vi vet brukerne ønsker å benytte seg av tjenestene som leveres. Det er lite forståelig at profitt i velferdssektoren skal forbys, når det er en naturlig faktor i hvilken som helst annen sektor.

Stopp sløseriet
Selv om Norge er ett av verdens rikeste land som innbyggerne kan prise seg lykkelig over, er ikke nasjonen friskmeldt. Det finnes politiske vedtak som aldri burde se dagens lys. FrP vil stoppe sløseriet og heller bruke penger mer effektivt. Dette betyr å stoppe meningsløse symboltiltak i klimapolitikken som elektrifisering av sokkelen, og kulturstøtte til kunstnere som fremstiller egen avføring som kunst. Vi ønsker å også å kutte i antall asylankomster og kvoteflyktninger ved å kanalisere midlene mer effektivt til nærområdene hvor pengene kan brukes direkte til mottak.

Pengene som frigjøres kan eksempelvis brukes på skatte- og avgiftslettelser som kommer enkeltmennesker og bedrifter til gode. Med basis i liberalistisk ideologi skaper derfor FrP en enklere hverdag – for folk flest.


Ole Jakob Warlo er 2 varamedlem til sentralstyret i Fremskrittspartiets Ungdom..

Innlegget er en del av Liberalerens valgservice der ulike partier er blitt invitert til å begrunne hvorfor liberalere bør stemme på deres parti.

FremskrittspartietHøyreLiberalisteneMiljøpartiet De GrønnePiratpartietSosialistisk VenstrepartiVenstre

Mest lest

Arrangementer