Debatt

Du bør stemme Liberalistene

Politikk har grenser. Liberalistene er det eneste partiet som vil gi deg både økonomisk og personlig frihet – alltid.

Det er en viktig del av et fritt samfunn at du selv kan bestemme mest mulig – både over eget liv og over verdiene du skaper. Når staten tar inn mer i skatt for å disponere på dine vegne, betyr det mindre frihet for deg og mer makt til politikerne. Det offentlige legger beslag på en stadig større del av økonomien, enten det er Høyre eller Arbeiderpartiet som har statsministeren. Selv da vi hadde blå-blå regjering vokste staten bare videre. Partiene skrøt i stedet av alt det fine de hadde brukt pengene dine på.

Ronny Skjæveland

Liberalistene er det eneste partiet som faktisk vil kutte i offentlige utgifter. Mindre penger til staten, mer penger til deg.

Vi har laget et eget godt utredet forslag for å fjerne den personlige inntektsskatten, formuesskatten og eiendomsskatten. Dette gir betydelig mer penger i lommeboka til alle som arbeider. Du får beholde mer av dine egne penger.

Frihet handler om mer enn økonomi. Alle mennesker skal få lov til å leve sine liv slik de selv ønsker. Vi er partiet som ikke vil blande politikk inn i dine valg, så lenge de ikke er til skade for andre. Enten det er din tradisjonelle eller alternative samlivsform, livsstil, hva du putter i din egen kropp, hvilket kjønn (eller ikke!) du identifiserer deg med, eller hva du har i hodet og vil formidle til andre. Politikere er ikke overdommere for personlige valg og preferanser.

Det er populært å sette likhetstegn mellom statlige tiltak og hensynet til de svakeste. De fattige er liksom trumfkortet hver gang noen vil overlate litt mer ansvar til den enkelte. I praksis er det oftest tom retorikk. Mer frihet gir flere muligheter for alle. Et eksempel er hvordan myndighetene med den ene hånden gir statlig u-hjelp for bøte på hvor urettferdig verden er innrettet, mens den andre hånden stenger grensene for både varer og mennesker, avhengig av hvor de kommer fra. Liberalistene er det mest innvandringsvennlige partiet i Norge og vi vil ha full frihandel med alle. Ingenting ville gitt større muligheter for mennesker som er født i fattige land. Samtidig gir det Norge gode og billige varer og viktig arbeidskraft. Alle tjener på menneskelig frihet.

Hvis du vil ha staten ut av både lommeboka og soverommet, så må du stemme på Liberalistene.


Ronny Skjæveland er partileder i Liberalistene og 1. kandidat for Liberalistene i Rogaland.

Innlegget er en del av Liberalerens valgservice der ulike partier er blitt invitert til å begrunne hvorfor liberalere bør stemme på deres parti.

FremskrittspartietHøyreLiberalisteneMiljøpartiet De GrønnePiratpartietSosialistisk VenstrepartiVenstre

Mest lest

Arrangementer