Debatt

Du bør stemme Miljøpartiet De Grønne

Bent Johan har spurt meg om å begrunne hvorfor Liberalerens markedsliberale, verdiliberale og fremtidsoptimistiske lesere bør stemme Miljøpartiet de Grønne ved årets valg. Selv om jeg ikke snakker på vegne av partiet, er det hyggelig å bli spurt, og det ville vært enda hyggeligere å forklare hvordan MDG bedre enn noe annet parti opprettholder disse idealene. Likevel er det vanskelig for meg å gi noe annet svar enn Tante Sofie ga til den liberale politimester Bastian i Kardemomme by: Jeg kan bare én sang, og den passer ikke her.

Bjørn Stærk. Foto: Siw Pessar

Jeg anså meg selv lenge som en pragmatisk liberalist, senere som liberalkonservativ, og har beholdt mange av disse verdiene. At jeg i dag føler meg mest hjemme i MDG har mye å gjøre med at dette er et verdiliberalt parti som gjør bruk av markedsliberale verktøy på problemer disse er egnet til å løse. Men hvor ofte er det? MDG vil nok svare ja oftere enn miljøpartier på venstresiden som SV og Rødt, men sjeldnere enn Venstre.

Formulert på denne måten, kan dette høres ut som et valg mellom nyanser, men konflikten mellom liberal og grønn politikk stikker dypt: Liberalere tror på evig vekst, grønne tror det finnes grenser økonomien må holde seg innenfor. Klimakrisen viser oss én av disse grensene, det finnes flere. MDG tror på en bedre fremtid, men ikke en fremtid hvor vi alltid blir rikere, alltid setter et enda større fotavtrykk i naturen. En liberal økonomi kan bidra til å løse miljøproblemer, men aldri være mer enn et verktøy. Naturen setter premissene for økonomien, ikke omvendt.

Bør Liberalerens lesere stemme MDG ved årets valg? Ja absolutt, men om de kan gjøre det uten å si farvel til en del liberale prinsipper tviler jeg på. Klimakrisen var iallfall den viktigste årsaken til at jeg selv mistet troen på liberalismen.


Bjørn Stærk er teknologiblogger, samfunnsdebattant, foredragsholder og forfatter og medlem i Miljøpartiet De Grønne.

Innlegget er en del av Liberalerens valgservice der ulike partier er blitt invitert til å begrunne hvorfor liberalere bør stemme på deres parti.

FremskrittspartietHøyreLiberalisteneMiljøpartiet De GrønnePiratpartietSosialistisk VenstrepartiVenstre

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer