Debatt

Du bør stemme Piratpartiet

Folk burde stemme på oss dersom de ønsker ombudsmenn og kvinner på tinget. Stortingsrepresentanter som er opptatt av å ivareta deres rettigheter som borgere med fokus på frihet, rettssikkerhet, åpenhet og rettferdighet. Vi er også sannsynligvis det partiet i Norge som har best kompetanse på nye digitale verktøy, personvern og ny teknologi. Det er en kompetanse vi trenger på Tinget.

Svein Mork Dahl

Folk henger seg ofte opp i navnet, men vi er mye mer Robin Hood enn Kaptein Sabeltann. Piratpartiet står for en liberalisme med et menneskelig ansikt.

Vi er et blokkuavhengig parti som står for styrket personvern, reform av opphavsrett og patenter, breddedemokrati, fri ikke-kommersiell fildeling, lovfestet nettnøytralitet, og digital modernisering av Norge med sterkere satsning på teknologi, innovasjon og vitenskap. Vårt grunnsyn er grunnleggende verdiliberalt. I forbindelse med et intervju hadde journalisten kontaktet kontaktet en forsker ved UIA som etter å ha lest programmet vært omtalte Piratpartiets politikk som borgerliberalisme. Hittil et ulkent begrep for oss, men jeg liker klangen.

Jeg omtaler ofte Piratpartiet som IT- og hjemmesitterpartiet. Jeg mener at den største demokratiske utfordringen vi står foran i dag er det synkende antallet som deltar i den politiske prosessen og stemmer ved valg. Hjemmesitterne ved stortingsvalg utgjør omtrent 20 % av velgermassen. Om Piratpartiet kan bli et hjem for disse ville vi vært et av Norges største partier uten å ta en stemme fra noen av de andre partiene.

Piratpartiet ligger an til å gjøre sitt beste Stortingsvalg siden vi første gang deltok i 2013 om vi ser bort i fra resultatet av skolevalget i 2017 der vi på landsbasis fikk 4,2 % av stemmene og ville fått et mandat på tinget dersom dette hadde vært valgresultatet.

Vi har en politikk for fremtiden.


Svein Mork Dahl er partileder for Piratpartiet og 1. kandidat for Piratpartiet i Oslo.

Innlegget er en del av Liberalerens valgservice der ulike partier er blitt invitert til å begrunne hvorfor liberalere bør stemme på deres parti.

FremskrittspartietHøyreLiberalisteneMiljøpartiet De GrønnePiratpartietSosialistisk VenstrepartiVenstre

Mest lest

Arrangementer