Debatt

Du bør stemme SV

Dersom du er en av velgerne som er mest opptatt av en klassisk liberalisme i den økonomiske politikken, er det mest nærliggende for deg å støtte et parti som går inn for det. SV er ikke et av de partiene. Men hvis du er en av velgerne som er opptatt av å fremme toleranse og verdiliberale holdninger, og å oppnå praktiske resultater der, kan SV likevel være et godt alternativ å vurdere ved stortingsvalget i 2021.

Hans Olav Lahlum

SV har i tiår etter tiår vært en viktig pådriver for likestilling, likeverd og livssynsnøytralitet. En stemme til SV er i 2021 en stemme mot all form for diskriminering av mennesker og en stemme for en mer liberal og human innvandringspolitikk. Vi er ifølge Helsingforskomiteens kåring partiet med den beste politikken på menneskerettigheter.

SV er et internasjonalt orientert parti som i mange sammenhenger tenker globalt mer enn regionalt, og en stemme på SV er en stemme mot at Norge skal delta i militære operasjoner i andre verdensdeler uten et klart FN-mandat. SV er et grønt parti som vil sikre ren luft og levelig temperatur for nåværende og fremtidige generasjoner. SV arbeider i Norge for en rusreform basert på avkriminalisering av besittelse og bruk.

Vi er for øvrig også for å gi skattelettelser, men vil da gi dem til mennesker som har en presset økonomi og derfor trenger mest å få en bedring i sin personlige frihet. SV har store sjanser til å komme i regjering etter valget, og i så fall vil vi i mange saker bli en viktig verdiliberal stemme der.


Hans Olav Lahlum er forfatter og 2. kandidat for SV i Oppland.

Innlegget er en del av Liberalerens valgservice der ulike partier er blitt invitert til å begrunne hvorfor liberalere bør stemme på deres parti.

FremskrittspartietHøyreLiberalisteneMiljøpartiet De GrønnePiratpartietSosialistisk VenstrepartiVenstre

Mest lest

Arrangementer